Начало

В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ БЯХА ПРОВЕДЕНИ ТРИ ОБУЧЕНИЯ НА БИБЛИОТЕКАРИ ОТ СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ ПО ПРОЕКТ РАЗВИТИЕ КАПАЦИТЕТА НА ОБУЧИТЕЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ИЗГРАДЕНИ ПО ПРОГРАМА ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ БЪЛГАРИЯ

В компютърния обучителен център на РБ Сава Доброплодни Сливен, изграден по програма Глобални библиотеки България, бяха проведени три обучения на библиотекари от Сливенска област по направленията Информационни и комуникационни технологии - надграждащо и Добавяне на електронно съдържание. Уикипедия.

Обученията са организирани в изпълнение на договор на Фондация Глобални библиотеки - България /ФГББ/ с Министерството на културата по проект Развитие капацитета на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки - България.

В проведените 3 курса са обучени 30 библиотекари от областта - представители на целевите библиотеки от програмата. Обученията се провеждат от висококвалифицирани специалисти по методика, учебен план и помагала специално разработени за избраните теми.

В курсовете за надграждащо обучение по Информационни и комуникационни технологии, с преподавател гл. ас. д-р Д.Василев /ТУ - София, ИПФ -Сливен/, библиотекарите бяха обучени за работа с дигитални облачни инструменти за съхраняване на файлове, обработка на документи и презентации в облака, създаване на дигитални облачни библиотечни колекции.

В курса Добавяне на електронно съдържание Уикипедия, с преподавател доц. д-р Вася Атанасова /БАН/, участниците се запознаха с технологията за публикуване на статии в Уикипедия, отразяване на информация в социалните мрежи, писане на материали за блогове, проверяване на т. нар. фалшиви новини и др. Проведени бяха практически занимания за усвояване на нови медийни практики, които библиотекарите да приложат в работата си.

С организираните обучения Фондация Глобални библиотеки-България подкрепя дейността на обучителните центрове изградени по програма Глобални библиотеки-България за постигане на устойчивост в две посоки системни обучения за библиотечни специалисти за придобиване на по-задълбочени знания и практически умения по различни направления от библиотечната и информационна дейност и от друга за налагането на обучителните центрове като място за неформални обучения на гражданите, чрез изграждането на партньорства с други сродни организации и институции.

Начало страница