Начална страница

Първо заседание на Организационния комитет

за отбелязване 50-годишнината на РБ С.Доброплодни

На 18 януари 2005 г. се проведе първата сбирка на Организационния комитет за отбелязване на 50 г. от създаването на РБ С.Доброплодни. Председател на комитета е кметът на Сливен г-н Йордан Лечков, а членове са изявени общественици, интелектуалци и представители на бизнеса.

Обсъдена е програмата на тържествата, изданията, които ще се реализират, както и финансовото обезпечаване на проявата.

В началото на страницата