Начало

В РБ Сава Доброплодни е открит Регионален евродеск център

 На 4 януари 2005г. в библиотеката официално бе открит Регионален евродеск център по програма Младеж на ЕС едно от деветстотинте бюра ма мрежата, предоставящо безплатна информация по различни теми. Целта на центъра е да подпомага разпространението на младежка информация в рамките на Европа, да предоставя информация за възможностите за образование, обучение, работа и свободно време в страните от ЕС; действащи европейски програми, които предоставят финансова помощ, инициативи, проекти и партньори от цяла Европа.  

Евродеск бюрото работи в читалнята на Чуждоезиковия център и се обслужва от специално обучен специалист.

Начало на страницата