Начална страница

 

Регионална библиотека "Сава Доброплодни - Сливен

и

Организационният комитет по честването на 50 - годишния юбилей на библиотеката

ОБЯВЯВАТ

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС И КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА :

"Моята Библиотека"

В конкурса могат да участват деца и юноши на възраст от 7 до 16 години, разделени в три възрастови групи: 7 - 9 години, 10-13 години, 14 - 16 години. Всеки участник има право да представи до 2 литературни творби /есе и стихотворение/, или две рисунки с формат 35x50 см. /акварел, графика, пастел, темпера/, специално създадени за конкурса .

Скъпи участници, предстои отбелязването на половинвековния юбилей на най-голямата съкровищница на знанието в нашия регион -Регионална библиотека "Сава Доброплодни". Днес тя е пространство на свободния диалог, място за среща с хубавата книга и нейните създатели - автори, издатели, илюстратори. Тя е мечтата за Вавилонската библиотека и реалността на виртуалните форми, част от информационното общество без граници. Тя - вашата библиотека. Конкурсът ви дава възможност да споделите чрез различни изразни средства мислите и чувствата, които ви вълнуват, прекрачвайки нейния праг.

Компетентно жури ще оцени творбите на участниците. Ще бъдат раздадени много награди, както и безплатен едногодишен абонамент за ползване на библиотеката. Рисунките ще бъдат включени в изложба, а отличените литературни произведения ще бъдат отпечатани.

 

Творбите за конкурса /рисунка, есе, стихотворение/, с обозначени на тях трите имена, възраст, училище, адрес и телефон за контакти, изпращайте на адрес:

8800 гр. Сливен

ул. "Никола Карев" 1

Регионална библиотека "Сава Доброплодни"

/за конкурса/

За по-подробна информация : тел. /044/ 62 24 41; 62 53 97; 62 24 52

Fах:/044/62 24 41

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ТВОРБИТЕ: 10 НОЕМВРИ 2005г.

В началото на страницата