Начало

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ-СЛИВЕН ИЗДАДЕ БИО-БИБЛИОГРАФСКИ УКАЗАТЕЛ ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ ПОСВЕТЕН НА 200 Г.ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БЕЛЕЖИТИЯ КОТЛЕНЕЦ

 В годината на отбелязвaне на 200г. от рождението на Георги Стойков Раковски - една от най-значимите и мащабни фигури на Българското възраждане Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен издаде уникално библиографско издание посветено на неговия живот и епохално дело.

Георги Раковски е изключителен патриот и родолюбец, бележит публицист и общественик, вдъхновен поет и писател, проникновен учен, историк и етнограф, тактичен политик и дипломат, самоотвержен революционер и идеолог на националноосвободителното движение на България, начертал пътя към свободата на отечеството, дошла само десет години след неговата смърт. Наред с участието му във всички етапи на освободителното движение, за краткия си живот, /Раковски живее само 46 години/, завещава и колосално по обем творчество - книги, периодични издания, публицистика, огромно документално и епистоларно наследство, което и до днес не е проучено достатъчно обективно.

Цялата необхватна и многопосочна дейност на Раковски, всичките му прояви на политическото и книжовното поприще са израз на една силна страст, която сам той определя като дълбока любов към родината.

Целта на библиографския указател е чрез способите на научната библиография да представи в максимална пълнота  публикациите от и за Георги С.Раковски, за да бъдат подпомогнати днешните и бъдещите изследователи у нас и в чужбина в оценката им, от дистанцията на времето, на огромното му и забележително дело, както и да се отстранят някои фактологически неточности. Съставители на изданието са д-р Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова и Росица Иванова, а научен редактор - проф.д-р на ист. науки Иванка Янкова. Указателят е плод на няколкомесечен издирвателски труд и обхваща периода от 1856г. до м.юли 2021г. вкл. като на 480 страници са представени 2725 публикации, кратка хронология на жизнения и творчески път на Г. Раковски, както и система от показалци, подпомагащи търсенето.

Цялото многообразно творчество на Г.Раковски е систематизирано в два основни дяла. Първият дял разкрива произведенията на Георги С. Раковски на български и чужди езици, негови публикации в сборници, антологии и периодични издания, произведенията на които е съавтор и преводач, както и периодичните издания, на които е издател и редактор. Вторият дял представя книги и публикации за Георги Стойков Раковски в сборници, антологии и периодични издания - на български и чужди езици.

Публикациите във всички раздели са представени хронологично по година на отпечатването им, а във всяка година азбучно, по редна дума презимето на автора или първата дума на заглавието. Особена ценност за изданието са кратките анотации към публикациите, които дават сведения за съдържанието на материалите, обяснения за споменати лица и събития и др.

Освен всички основни библиографски източници, съставителите на изданието са прегледали и огромен брой прикнижни и пристатийни библиографии, библиографски цитирания под линия, документални източници и др. Максимална част от материалите от и за Раковски, както и публикациите му във вестниците и списанията, на които е издател и редактор, са описани де визу. Голяма заслуга на съставителите на изданието е аналитично разкриване на публикации на Г.Раковски в сборници, антологии и периодични издания в други страни, за които липсва информация в Националната библиография на България.

Особено ценни за изследователите на живота и многостранната дейност на Георги С.Раковски са приложените в края на библиографския указател  показалци. Съдържанието е разкрито чрез: Азбучен показалец на книгите на Георги Раковски на български език, Тематичен показалец на публикациите на български език за Георги С. Раковски, Именен показалец, Географски показалец, Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали от Георги С. Раковски, Показалец на периодичните издания на български език, в които са публикувани материали за Георги С.Раковски.

Наред с многото професионални достойнства на био-библиографския указател Георги С. Раковски е важно да се подчертае, че той е и единственото научно-спомагателно библиографско издание, което в такава пълнота отразява целия живот и многостранна дейност на Г. Раковски. Указателят ще бъде ценно помагало за изследователите за нов прочит на неговото необхватно дело, на неговите мисли, идеи и начинания, на неговото верую, на което остава верен до сетния си дъх и което прави спомена за него дълговечен.

Начало страница