Начало

ДИРЕКТОРЪТ НА СЛИВЕНСКАТА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА РОСИЦА ПЕТРОВА ОТКРИ В ГР. НОВИ САД /СЪРБИЯ/ ИЗЛОЖБА НА ХУДОЖНИКА БОРИС СТОИЛОВ

От 4 до 8 юни 2014г. в гр. Нови Сад /Сърбия/ се проведе петдесет и седмото издание на Международния фестивал на литературата и изкуствата за деца Змaeви дече игре". В неговата програма като специални гости от България взеха участие Росица Петрова - директор на РБ"Сава Доброплодни" - Сливен и художникът Борис Стоилов. Посещението бе организирано по покана на Душан Джурджев - директор на Международния център за детско книгоиздаване и Фестивала Змaeви дече игре" /гр.Нови Сад, Сърбия/.

В словото си при откриването на изложбата в изложбената зала на РТВ /Радио и телевизия Войводине/  Росица Петрова каза:

За мен е чест да присъствам на откриването на изложбата илюстрации на един от най-талантливите съвременни български илюстратори - художникът Борис Стоилов носител за 2013г. на една от най престижните български награди в областта на детската книга - Националната награда Константин Константинов за принос в детското книгоиздаване  в категория Илюстратор.

Само преди месец тази изложба, в малко по-голям обем, беше показана в Сливен, в рамките на Шестнадестия национален фестивал на детската книга и се радвам, че сега тя ще бъде видяна и от сръбската публика.

Изложбата тук, в Нови сад, е факт благодарение на отличното ни партньорство с фестивала Змаеве дече игре и с г-н Душан Джурждев двигателят на този фестивал. И разбира се на любезните домакини, които я уредиха в тази чудесна зала, за което им благодаря сърдечно...

...В тази изложба е представена една много малка част от илюстрациите на детски книги на Борис Стоилов, но и те са достатъчни да разкрият неговия специфичен стил и творческа образност и обясняват интереса на децата към книгите илюстрирани от него...

Най-хубавото е, той че приема илюстрирането на детски книги като специална кауза и продължава да изненадва малките читатели с изразителни илюстрации, с находчива орнаментика и вълнуващи композиционни решения.

Надявам се, чрез тази изложба Борис Стоилов  да бъде открит и от сръбските издатели и да получи възможност да илюстрира книги и на сръбски автори... 

По примера на партньорите си от Сливен и организаторите на изложбата от фестивала в Нови Сад бяха издали каталог, който предизвика интереса на много сръбски издатели и автори.

Изложбата бе широко отразена от сръбските медии /РТВ Войводина, Сръбска национална телевизия, Регионална телевизия Дунав" - Войводина, Сръбско национално радио, Международен културен център Любин" Белград, в.Дневник и др./ като нова положителна стъпка към сближаване на сръбската и българската литература и култура.

Начало страница