Начало

ЦЕННО ДАРЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ ОТ ИНСТИТУТА ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА
КЪМ БАН

По повод на 60-годишния си юбилей Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен получи ценно дарение от издания на Института за изследване на изкуствата към БАН.

 Дарението съдържа над 30 книги с монографии, изследвания, проучвания и справочни издания от областите музика, драматичен и куклен театър, балет и кино, както и доклади от научни конференции и кръгли маси по изкуствознание. В дарението са включени и ежегодните сборници Изкуствоведски четения за периода 2005-2015 г. с доклади от годишните научни конференции на Института.

Безспорно, едни от най-ценните издания в дарението са изследванията свързани с историческото развитие на театъра в различните му сценични аспекти: Български музикален театър 1890-2005. Опера, балет, оперета, мюзикъл; Българската куклена пиеса от модерността до 90-те години на 20-ти век; Българският театър между двете световни войни на XX век; Британската драма 1945-1989; Музикалният театър. Проекции във времето; Музикалната пародия в края на 20 и началото на 21 век и др.

Особено ценни са монографичните изследвания по пърковна музика: Въведение в невмознанието. Средновековни нотни системи на Константин Флорос; книгите на музиколога Кристина Япова Църковност и музикално мислене, Музиката на горните сърца, Звук и етос. Вариации върху темата от Боеций и др.

Няколко от изданията, включени в дарението, са посветени на живота и творчеството на конкретни личности: монографията През годините. Розмари Стателова на 70 години - с изследвания на известната музиколожка в  различни области на музиката; Сборникът с материали от научна конференция посветена на изкуствоведските, богословските и филологическите аспекти от наследството на отец Неофит Рилски; сборникът с доклади от научна конференция Добри Христов и Българският XX век посветена на 125 г. от рождението  и 60 г. от смъртта на музикалния деец; изследването Наздраве, маестро! Бохемските часове на Иван Пенков на проф. д-р Милена Георгиева, посветена на И. Пенков - един от най-изтъкнатите български художници от първата половина на XX век и др.

Интерес представлява и изследването Изкуствата, пазарът, публиките, в което са поставени на фокус актуални въпроси, свързани с динамиката в създаването, разпространението и функционирането на изкуствата в съвременната култура.

Книгите от дарението ще бъдат на разположение на читателите в отдел Изкуство на РБ Сава Доброплодни. 

Начало страница