Начало

 

Официално бяха открити компютърни зали оборудвани по проект Глобални библиотеки - България в целевите библиотеки в с. Старо село и гр.Кермен, община Сливен

В истински празници на местната общност се превърнаха церемониите за официално откриване на компютърните зали в библиотеките към НЧЗвезда- с.Старо село и НЧПробуда-гр.Кермен, проведени на 8 юни. Тържеството в НЧЗвезда с.Старо село бе открито със слово на кмета на селото и председател на читалищното настоятелство Анка Друмева. В словото си Друмева изрази радостта и удовлетвореността си от успешното участие на читалището в проект Глобални библиотеки-България. С приветствие към присъстващите членове на читалището, самодейци, ученици и граждани се обърна и Росица Петрова-Василева - регионален координатор на проект Глобални библиотеки-България за Сливенска област. В него тя изтъкна предимствата за местната общност от включването на библиотеката при НЧЗвезда в проекта и пожела чрез новите услуги, които ще предлага, библиотеката да стане притегателен център за всички жители на селото. След словата по традиция бе прерязана трикольорна лента от Росица Петрова-Василева и кмета на селото Анка Друмева. Пред гостите бе представена презентация посветена на историята и настоящето на читалището, и на основните дейности и постиженията на библиотеката.

Церемонията по официалното откриване на компютърната зала към НЧ Пробуда гр.Кермен започна с водосвет за здраве и благополучие. След това със слово към присъстващите членове на читалището, самодейци, ученици, граждани се обърна Росица Петрова Василева - регионален координатор на проект Глобални библиотеки-България за Сливенска област. В него тя благодари за съдействието на местната власт за изпълнение на условията за включване на библиотеката към читалището в проекта и изтъкна предимствата за населението на града от участието в него. Удовлетвореността си от участието на читалището в проекта изрази и кметът на града Николай Колев. Официалното откриване на залата по традиция бе съпътствано с прерязване на трикольорна лента - от Росица Петрова-Василева и кмета Николай Колев. Тържеството продължи с изпълнения на самодейци от читалището.

Начало страница