Начало

ЦЕННО ДАРЕНИЕ ОТ НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД 13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ-СЛИВЕН

 

          По повод патронния празник на Регионална библиотека Сава Доброплодни, който бе отбелязан на 3 и 4 декември 2015г., НДФ 13 века България дари на сливенската културна институция над 85 уникални издания отпечатани със средства на фонда. Дарението включва монографии, албуми, справочни издания и сборници с документални материали от областите философия, социология, културология, педагогическа психолингвистика, история, география, политология, етнография, изкуство, литературознание, мениджмънт, международен бизнес, както и съвременна българска проза.

Особено ценни са изданията от библиотека Университетско наследство, между които: Избрани трудове на Иван Д. Шишманов, Избрани трудове на видни физици от СУ Св. Климент Охридски, както и заглавията от Университетска библиотека: Женската традиция в английската литература. Джорж Елиът, Вирджиния Улф, Дорис Лесинг; История на художествените музеи; История на Земята; Политическа география, геополитика, геостратегия.

Сред монографичните издания интересни са изследванията: Жени, пол и модернизация в България, 1878-1944 на Красимира Даскалова; Народният календар на Томислав Дяков; Българистични изследвания на Джузепе дел`Агата, посветени на българо-италианските културни връзки и взаимодействия от Възраждането до наши дни; сборникът Гърция, България, Европа: Културно-исторически връзки в Ново време; Между Марс и Меркурий: Англия и Холандия през Златния век(1579-1702); Първите староруски князе светци (образи, символика, типология) на Илиана Чекова;  Велики оратори и политици на Франция на Виржиния Радева; Захарий Стоянов и символният капитал на Българското възраждане на Георги Вълчев Иван Вазов. Нови изследвания на Милена Цанева; Книга за Павел Вежинов на Атанас Свиленов; Комичният роман. Анализи и прочити на Стоян Атанасов и др.

Сред документалните сборници особен интерес представляват изданията: Пет века между ятагана и корана. Документи и материали за ислямизация и асимилация на българи /края на XIV в. до 1912г,/-в два тома; Междуписания: Захарий Хр. Зограф Неофит П. Рилски с писма из кореспонденцията между двамата видни възрожденци; Българското управление във Вардарска Македония (1941-1944): Войната такава каквато беше. България в Първата Балканска война 1912-1913г. и др.

Част от включените в дарението издания са учебници за ВУЗ.

Интересна е и поредицата Съвременно българско изкуство. Имена. В нея са представени художниците: Андрей Лекарски, Атанас Яранов, Георги Баев, Георги Божинов - Слона, Дечко Узунов, Димитър Казаков Нерон, Димитър Киров, Емил Стойчев, Жорж Папазов, Жул Паскин, Иван Вукадинов, Йоан Левиев, Магда Абазова, Найден Петков, Петър Дочев, Светлин Русев, Тодор Панайотов.

Изданията ще бъдат на разположение на читателите в залите и читалните на библиотеката  и в отдел Изкуство.

Начало страница