Начало

Сливенско участие в международна конференция в гр.Печ/Унгария/

 

На 4.10.2007г. в гр.Печ/Унгария/ се проведе Международна конференция на тема  Бъдещето на Европа. Библиотеката съхранител на миналото, формираща бъдещето включена в програмата Печ Европейска столица на културата, 2010, финансирана от ЕС. Акцентът в конференцията бе темата за обединяване на усилията за стимулиране на връзката училище библиотека и пълноценно участие на библиотеките в образователния процес.

Конференцията е организирана от Градската библиотека в гр.Печ с подкрепата на Община Печ, Област Бараня и Съюза на унгарските библиотекари.

Като гост лектори в конференцията взеха участие г-жа Клара Бакош председател на Съюза на унгарските библиотекари, Андреа Бажич председател на NKE в Република Хърватска и Росица Петрова директор на Регионалната библиотека в Сливен.

Росица Петрова участва с доклад на тема Библиотеките в помощ на образованието.(Или защо и как да бъдем заедно в четенето). В доклада си тя представи възможностите за подпомагане на процеса на образование чрез разнообразни инициативи за работа с деца и юноши в библиотечна среда. Специално място бе отделено на опита на Сливенската регионална библиотека в организирането на различни прояви стимулиращи четенето от най-ранна детска възраст.

При посещението си в гр.Печ Росица Петрова присъства и на работен обяд с д-р Марта Кунст заместник кмет на града по социалните дейности. На срещата са обсъдени нови идеи за сътрудничество и общи проекти между библиотеките в гр.Сливен и гр.Печ в периода до 2010г., които да се осъществят в рамките на програмата Печ - Европейска столица на културата.