Начало

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В още три библиотеки от община Нова Загора, област Сливен тържествено бяха открити компютърни зали, оборудвани по проект Глобални библиотеки-България

Още три библиотеки от Община Нова Загора бяха включени в проект Глобални библиотеки България- II етап и бяха оборудвани с компютърна и периферна техника. На 30.05. бе официално открита компютърната зала в библиотеката към НЧ Светлина-1932 -с.Събрано, а на 6.06.2011г. залите в библиотеките към НЧ Светлина-1908 - с.Еленово и НЧ Светлина-1862 - с.Любенова махала. На тържеството по откриването на компютърната зала към НЧ Светлина-1932- с.Събрано присъстваха зам.кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, Веска Вълчева - началник на отдел Култура, медийна политика и вероизповедания в Община Нова Загора, регионалният координатор на проект Глобални библиотеки-България за Сливенска област Росица Петрова-Василева, кметът на с.Събрано Господин Демирев, членове на читалището, много деца и граждани. Тържеството започна с изпълнения на деца от целодневната детска градина в селото и на вокална група от основното училище в с.Стоил войвода. Пред събралото се множество за предимствата от участието на читалищната библиотека в проект Глобални библиотеки-България за местната общност говори Росица Петрова-Василева. След това по традиция бе прерязана и трикольорна лента от заместник кмета на община Нова Загора Галя Захариева и Росица Петрова-Василева, а кметът на селото Господин Демирев лисна менче с вода за успех на проекта.

На 8.06., в 10,30ч., официално бе открита компютърната зала в библиотеката към НЧ Светлина-1908 с.Еленово. На церемонията присъстваха зам.кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, Веска Вълчева - началник на отдел Култура, медийна политика и вероизповедания в Община Нова Загора, регионалният координатор на проект Глобални библиотеки-България за Сливенска област Росица Петрова-Василева, кметът на селото Доньо Димитров, членове на читалището, самодейци, много ученици и граждани. Тържеството започна с изпълнения на децата от целодневната детска градина в селото и на самодейци от читалището. С приветствие към присъстващите се обърна Росица Петрова-Василева. Тя пожела да се множат потребителите на библиотеката и тя да стане неотменна част от живота на местната общност. Лентата бе прерязана от Росица Петрова-Василева и зам.кмета на община Нова Загора Галя Захариева. По стара българска традиция гостите и първите посетители на компютърната зала бяха посрещнати с хляб и сол.

В 12.00ч., същия ден, официално бе открита и компютърната зала към НЧ Светлина-1862 - с.Любенова махала. На церемонията присъстваха зам.кметът на Община Нова Загора Галя Захариева, Веска Вълчева - началник на отдел Култура, медийна политика и вероизповедания в Община Нова Загора, регионалният координатор на проект Глобални библиотеки-България за Сливенска област Росица Петрова-Василева, кметът на селото Иван Иванов, членове на читалището, самодейци, много ученици и граждани. Тържеството започна с изпълнения на деца от целодневната детска градина и ученици от основното училище. Пред събралото се множество за целите на проект Глобални библиотеки България и предимствата от участието на читалищната библиотека в него за местната общност говори Росица Петрова-Василева. С приветствие към читалищните членове и гостите на събитието се обърна и председателят на читалището Славия Иванова. След приветствията Росица Петрова-Василева и заместник кмета Галя Захариева прерязаха лентата и официално откриха компютърната зала, а кметът на селото Иван Иванов лисна менче с вода за успех на проекта.

Начало страница