Начало

 

60 ГОДИНИ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА

САВА ДОБРОПЛОДНИ- СЛИВЕН

Прояви в рамките на програмата на XVII Национален фестивал на детската книга Сливен, 11-13 май 2015г.

През 2015г. се навършват 60 години от създаването на Регионална библиотека Сава Доброплодни, за която известният български поет Георги Константинов написа: Ако България е държава на духа, то Сливен е една от нейните най-силни духовни крепости. И най-отпред е библиотека Сава Доброплодни!

На тази достойна годишнина колективът на библиотеката посвещава прояви през цялата година, които преминават под патронажа на министъра на културата Вежди Рашидов. Тържественият концерт за официалното отбелязване на юбилея на библиотеката, на 11 май 2015г., в първия ден от XVII Национален фестивал на детската книга /Сливен, 11-13 май 2015г./, събра в голямата зала на ДТСт.Киров поколения библиотекари работили за нейното успешно развитие и утвърждаване, представители на държавната и местната власт съдействали през годините за успешно реализиране на нейни значими проекти, депутати, както и много приятели, съмишленици, партньори, спомоществователи и многобройните гости  на фестивала от страната и чужбина. Като в приказка, с много снимки и уникален текст, бе представена историята на библиотеката,  богатствата съхранявани в нея и постиженията в библиотечно-информационната дейност, автоматизацията на основните библиотечно-библиографски процеси, дигитализацията на културното книжовно наследство, реализираните уникални издания, иновативните културни проекти и превръщането й в храм на знанието и духовността, който вече 60 години предава знания и традиция и хилядолетната човешка памет. В концерта с блестящи изпълнения се включиха и оперните певци Илина Михайлова и Росен Ненчев, Формация Интро, естрадната прима Нели Рангелова и балетна формация при НУМСИ-гр.Бургас.

В своята шестдесетгодишна история Регионална библиотека Сава Доброплодни преминава нелек път на развитие и утвърждаване. Началото е трудно. През 1955г., четири млади библиотекарки, току що завършили Държавния библиотекарски институт, започват работа за преустройството на къщата на таласъмите в библиотека. На 22 юни 1956г. Държавната градска библиотека разтваря врати за своите читатели и става неотменна част от живота на сливенци.

И така ден след ден, година след година -  многократно се увеличават фондовете на библиотеката, разширява се вида на съхраняваните информационни носители, променят се нейните функции и отговорности, повишава се ролята й в културния живот на града, на региона, на страната и тя придобива европейски облик.

В периода 1968-1972г., за задоволяване на нуждите на  читателите от зали за свободен достъп, читални и книгохранилища за бързо нарастващия фонд, се извършва строителството на първото разширение на библиотеката.

Тридесет и пет години по-късно, в периода 2007-2009г., е изградено ново разширение на библиотеката. С постигнатите стандарти за функционалност, за достъпност на средата, условия за съхраняване на фондовете и обслужване на читателите, с модерните компютъризирани зали, с новите услуги, библиотеката се превръща в еталон за съвременна библиотечна и информационна институция.

Днес Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен е модерен книжовен, културен и научно-информационен център, осъществяващ дейността си на територията на Сливенска област. С уникалния си многоотраслов фонд на български и чужди езици, наброяващ над 340 000 библиотечни единици, тя се е превърнала в храм на науката и културата, на вековния опит, на духовността. Годишно библиотеката обслужва над 8000 читатели. Регистрират се над 148 000 посещения и се заемат над 294 000 библиотечни материали. Набавят се над 10 000 тома литература и нови носители на информация.

В началото на 21 век сливенската регионална библиорека съчетава в ежедневието си както традиционните за една библиотека дейности, така и новаторски форми за представяне на българската и световната култура. Чрез свободния достъп до Internet и новите информационни технологии успешно приспособява услугите си към нуждите на съвременното общество. Работи активно за постигане на европейски стандарти, създава успешни партньорства в страната и чужбина, ражда нови инициативи, реализира иновативни проекти.

Регионална библиотека Сава Доброплодни е инициатор и организатор на редица културни прояви с регионално, национално и международно значение. Особеното и различното, онова което я отличава от сродните й институции в страната е дългогодишната й целенасочена работа с децата. Една от проявите на тази дейност е ежегодно провежданият от 1999г. уникален Национален фестивал на детската книга, превърнал се  в единствен форум в България, посветен на проблемите свързани с издаването, разпространението и четенето на детската книга, който привлича все повече участници от страната и чужбина. Фестивалът е и естествено място за изява на възможностите на всички млади дарования, които чрез словото, рисунките, магията на песните и красотата на танца отправят своите първи послания на творци.

За успехите на РБ Сава Доброплодни са работили и работят поколения библиотекари и директорите Калина Косева, Петър Добрев, Стефан Георгиев, и.д.Иванка Михайлова, Кольо Комиров, и.д.Въла Нейкова, Иван Бакалов, и.д.Надежда Латева, Росица Петрова-Василева. Но библиотеката, както и всеки друг институт, не съществува изолирана в общественото пространство. Промените в обществения, политическия и социалния живот влияят и върху нейната дейност. С удовлетворение можем да посочим, че през годините, РБ Сава Доброплодни винаги се е радвала на сериозна институционална и обществена подкрепа, която е атестат за нейната работа. За успехите си е отличена с редица грамоти, награди и медали, между които орден Св.св. Кирил и Методий - I-ва степен /1982г./ - за високи постижения в библиотечната и информационна дейност; Национална награда Христо Г.Данов /2000г./ - за принос в българската книжовна култура в раздел Представяне на българската книга; Национална награда Благодеятел на годината / 2007г./ - в раздел Читалище/Библиотека за прилаганите иновативни методи за създаване на интерес към книгата и четенето от най-ранна детска възраст, Сребърен ритон на Министерство на културата /2011г./ - за принос в развитието и популяризирането на българската култура и на библиотечното дело в РБългария и др.

По повод 60-годишнината от създаването й и за значимия й принос към просветната и духовната дейност, Регионална библиотека Сава Доброплодни  бе отличена с още едно високо отличие почетен знак/плакет Св.св.Кирил и Методий на Президента на Република България Росен Плевнелиев.

Поредно признание за своята дейност РБ Сава Доброплодни получи и от община Сливен. Със заповед на кмета на общината инж.Кольо Милев, библиотеката бе отличена с почетен знак плакет на община Сливен.

С гордост можем да кажем, че чрез цялостната си дейност Регионална библиотека Сава Доброплодни отдавна се е превърнала в институция с необходимо и сполучливо присъствие в обществения и културния живот не само на Сливен и региона, но и на България и уверено ще продължи да работи за изграждане на новия облик на библиотеката на 21 век и постигане на европейски стандарти в дейността си.

Начало страница