Начало

Беседи, посветени на Рождество Христово и християнските празници през месец декември, се проведоха в Регионална библиотека Сава Доброплодни- Сливен

 

На 4 декември 2012г. в РБСава Доброплодни се проведоха, станалите вече традиционни  в навечерието на Рождество Христово, беседи посветени на християнските празници през месец декември и тяхната символика. Гост лектори на беседите тази година бяха Катя Стоядинова и доц. д-р Мариян Стоядинов.

Катя Стоядинова  е завършила Националната художествена гимназия Д.Добрович в Сливен и специалностите Иконопис, Църковни изкуства и Теология във ВТУ. Специализирала е в иконографското ателие по иконопис в манастира Путна, Румъния, под  ръководството на архидякон Анастасие Робу. От 2006 г. до 2011г. е член на Управителния съвет на Балканския Православен младежки съюз.  Живее и работи във Велико Търново.

Доц. д-р Мариян Стоядинов е заместник-декан на Православния богословски факултет при Великотърновския университет. Преподавател е по догматическо богословие в катедра Библейско и систематическо богословие. Президент е на BOYA (Балканска младежка православна асоциация) от основаването й през 1997 г. до 2005 г. Водещ на предаването Иконостас по Нова телевизия.

За пръв път тази година беседите бяха проведени едновременно в две различни зали като пред учениците до 7 клас бе представена темата Пред иконата с лектор Катя Стоядинова. Поради големия интерес към темата бяха организирани 5 беседи /на всеки кръгъл час от 11.00 до 15.00ч./ и те бяха посетени от над 240 ученици от IIОУХр.Ботев, IIIОУД-р Иван Селимински, VСОУП.К.Яворов, IXОУСв.св.Кирил и Методий, XIIОУЕлисавета Багряна.

Пред по-големите ученици доц.д-р Мариян Стоядинов изнесе 5 беседи по темата Святост и смисъл в християнските празници".  В тях се включиха над 170 ученика от ПМГД.Чинтулов, ГПЗЕЗ.Стоянов, Национална художествена гимназия Д.Добрович, Хуманитарна гимназия Дамян Дамянов.

Целта на организираните от библиотеката беседи бе да бъдат провокирани младите хора да осмислят дните от православния календар, т. е.  конкретните събития и личности от историята, които се честват, да се запознаят с изкуството Иконопис и какво отразява това църковно изкуство, както и с иконата на всеки празник от декемврийския празничен цикъл. Специално място бе отделено на най-важните моменти от църковната история в иконата на Рождество Христово. Начинът на представяне на информацията, визуализацията, възможността и публиката да задава въпроси, свободният диалог между лектори и слушатели, забавната викторина подготвена за по-малките ученици направи беседите интересни и полезни за всички.

Интересът към проведените беседи за пореден път показа, че библиотеките могат и трябва да подпомагат религиозното образование, просвета и култура с цел приобщаване на все повече млади хора към общозначимите християнски ценности, възпитаване на религиозна толерантност и възможности за водене на междурелигиозен диалог. Затова тази инициатива на РБСава Доброплодни ще продължи и в бъдеще.

Начало страница