Начало

ТЪРЖЕСТВЕНО Отбелязване на 50-годишния юбилей на РБ Сава Доброплодни и 185г. от рождението на нейния патрон

 

На 1 и 2 декември 2005г. Регионална библиотека Сава Доброплодни  - Сливен отбелязва 50 години от създаването си. Петдесет години за човешкия живот тази възраст се определя като зряла. За библиотеката - това е дълъг път на развитие и утвърждаване. Период, през който се увеличават многоктратно нейните фондове, разширява се вида на съхраняваните информационни носители, променят се нейните функции и отговорности, повишава се ролята й в културния живот на града, на региона, на страната и тя придобива европейски облик.

Днес Регионална библиотека Сава Доброплодни е модерен културен и научно-информационен център, осъществяващ дейността си на територията на Сливенска и Ямболска области, който съчетава в ежедневието си традиция и новаторство, статукво и динамичната му конструктивна промяна. Тя е средище, в което се пресичат времена и идеи - една истинска духовна вселена, а чрез свободния достъп до  Интернет и новите информационни технологии е пространство на свободния диалог и част от информационното общество без граници. Тя е и мечтата за Вавилонската библиотека и реалността на виртуалните форми. Чрез международните си инициативи и проекти и Националния фестивал на детската книга, който се  организира ежегодно от 1999г. вече е  място, където се осмислят проявленията на нашата национална идентичност и европейска съизмеримост.

Юбилейните тържества бяха открити на 1 декември с Научна сесия, посветена на живота и делото на Сава Доброплодни. В нейната работа с доклади взеха участие над 20 научни работници от БАН /Институт за литература/, Софийски университет, Пловдивски унивесритет, Шуменски университет, Тракийски университет- Стара Загора, Народна библиотека Иван Вазов-Пловдив, Регионалните библиотеки във Велико Търново и Сливен, Държавен архив Сливен, д-р Джордже Игнятович /Белград, Сърбия/ и д-р Драго Негован /Нови Сад, Сърбия/. На сесията всички участници и гости получиха и вече издадените с финансовата подкрепа на Националния център за книга към МК Сборник с доклади и био-библиографския указател Сава Доброплодни, под съставителството на Росица Петрова-Василева. Специално за юбилея библиотеката отпечата и изданията 50 години Регионална библиотека- библиографски указател, Летопис на библиотеката и Юбилеен вестник, които бяха представени от литературоведа Мария Гарева. Гостите бяха изненадани и от уникален календар с картини от Сливен на известни български художници придружени от текстове на творците Атанас Славов, Петя Александрова, Дамян Дамянов, Константин Константинов, Димитър Гундов, Радой Ралин, Надя Неделина, Елисавета Багряна, Добри Немиров и историографа Симеон Табаков посветени на града. В програмата на тържествата се включиха и много атори и издатели. Представена бе книгата на Виктор Пасков Аутопсия на една любов. Открита бе изложба с детски рисунки на тема Моята библиотека. Срещата на поколенията събра в сливен много бивши и настоящи служители, отдали много знания и опит за просперитета на най-голямата книгохранителница на територията на региона.  Кулминация на тържествата бе концертът с водещ актьорът Димитър Рачков. На него бяха връчени награди паметен знак /бронзова пластика/ и грамота на 20 изявени личности - политици, общественици, културни дейци и издатели с принос в развитието на библиотеката. Сред гостите на тържествата бяха г-жа Надежда Захариева - зам.министър на МК, г-жа Антоанета Гинина МК, Игор Чипев директор на Националния център за книга към МК, Йордан Лечков - кмет на гр.Сливен, областният управител на Сливенска област Радостин Койчев, д-р Драго Негован - директор на Музеите в гр.Нови Сад и Сремски Карловци /Сърбия/, Велимир Костов - директор на издателство Братство/Ниш,Сърбия/, издатели, библиотечни специалисти от цялата страна, политици, общественици, граждани.

Отбелязването на 50 - годишния юбилей на Регионална библиотека Сава Доброплодни- Сливен е ознаменуване на нейното необходимо и сполучливо присъствие в обществения и културния живот не само на гр.Сливен и региона, но и в цялата страна.

Начало на страницата