Начало

Ценно дарение за Регионална библиотека

Сава Доброплодни

Две издания с изключителна историческа и естетическа стойност постъпиха във фондовете на Регионална библиотека Сава Доброплодни като дарение от GLOBUL България.

Първото от тях е уникално фототипно издание на прочутата Манасиева летопис, съвместно издание на гръцкото издателство Милитос и Ватиканската апостолическа библиотека, издадено с финансовата подкрепа на GLOBUL.

Хронографията на Константин Манасий, написана в мерена реч, на гръцки език, през 12 век е първият исторически текст, преведен на славянски език и днес важен източник за историята на българския народ. Трудът на Манасий обхваща историята на човечеството от сътворението на света според Библията до управлението на византийския император Никифор Вотаниатис. В летописа е описана появата на българския народ на Балканския полуостров, покръстването на българите, развитието на България като силна държава и борбата й да се разшири в райони, които са принадлежали на Византийската империя. Ръкописът, чрез който е оцелял този превод се намира във Ватиканската библиотека. Той е уникален, защото е единственият познат препис в цялата гръцка и славянска ръкописна традиция украсен с миниатюри, които изобразяват важни военни и обществени събития. Преписът е направен по заповед на цар Иван Александър в периода 1345-1350г. и представлява национална ценност за българския народ.

Изданието е придружено от специално създаден сборник на български и английски език с научни изследвания и справочна информация върху летописа от проф. Аксиния Джурова, директор на Центъра за Славяно-византийски проучвания Проф.Иван Дуйчев и ст.н.с. Вася Велинова.  

Дарението включва и книгата 120 години българско изкуство /съюзи, дружества и групи 1892-2012г./ на Фондация Поддържане на изкуството в България и Съюза на българските художници. Книгата е уникална по своя характер, тъй като в нея за пръв път се прави цялостен преглед на българското изобразително изкуство и неговото развитие. Луксозното издание съдържа около 700 репродукции, подробен справочен раздел и синтезирани текстове, които в хронологичен ред представят най-важните артистични събития от 1892г. досега.

Подкрепата на GLOBUL за издаване на двете книги е част от дългосрочната стратегия на компанията за реализиране на проекти за запазване и развитие на българската култура и духовност.

Скоро изданията ще бъдат достъпни за читателите на библиотеката в специализираните читални.

Начало страница