Начало

Сливенско участие на международен форум в рамките на Националната библиотечна седмица в Унгария /30.09.-7.10.2019г./

 Директорът на Регионална библиотека Сава Доброплодни -  д-р Росица Петрова-Василева, взе участие в прояви от  програмата на Националната библиотечна седмица в Унгария /30 септември 7 октомври 2019г./ организирани от библиотеките в гр.Печ и област Бараня и в научна конференция на тема: Библиотеките за човека отговорност за Земята.

На 30 септември 2019г. д-р Р.Петрова бе гост на първата от проявите от програмата на Националната библиотечна седмица в Унгария - откриване на изложба Ендре Ади на Литературния музей Петьофи в централната зала на Южно-Дунавската регионална библиотека Чорба Дьозьо и Център на знанието в гр.Печ. Изложбата е посветена на 100г. от смъртта на известния унгарски поет Ендре Ади, автор на гражданско-революционна лирика, характерна с политическия си отзвук, смелост и самобитна символика, допринесла за идейната подготовка на унгарската демократична революция от 1919г. Изложбата е открита от кмета на гр.Печ д-р Жолт Пава.

По-късно д-р Росица Петрова бе гост и на откриване на художествената изложба от детски творби Приказки с герои в 3D в Детската библиотека на Южно-Дунавската регионална библиотека, с която сливенската регионална библиотека е в тясно сътрудничество..

На 1 октомври 2019г. д-р Р.Петрова се включи с доклад в работата на конференция на тема: Библиотеките за човека отговорност за Земята, която се проведе в гр. Беременд /Унгария/. Конференцията е организирана от Асоциацията на унгарските библиотекари (МКЕ), Асоциацията на унгарските библиотекари на област Бараня и Южно-Дунавската регионална библиотека Чорба Дьозьо, с подкрепата на Национална фондация за култура. В гр.Беременд д-р Росица Петрова се срещна с кмета на града Ференц Тенс и с Шандор Бенедек ръководител на градската библиотека и бяха обсъдени възможности за бъдещо сътрудничество.  

На 2 октомври 2019г., в гр.Печ, д-р Р.Петрова посети обновената градска библиотека Нандор Варконии детската библиотека Пинокио. Същия ден тя се срещна и с ръководството на Българското самоуправление в града.

Посещението на д-р Росица Петрова-Василева в гр.Печ и участието й в  библиотечни събития от Националната библиотечна седмица на Унгария, организирани в област Бараня, бе по покана на директора на  Южно-Дунавската регионална библиотека Чорба Дьозьо Тамаш Мислер и Асоциацията на унгарските библиотекари на област Бараня.

Начало страница