Начало

Регионална среща на тема Библиотеките и ученето през целия живот в Сливен

На 4 ноември 2013г. , в хотелски к-с Дева - гр. Сливен, се проведе регионална среща за Сливенска област по Програма Глобални библиотеки България на тема Бибиотеките и ученето през целия живот.

В срещата се включиха над 65 библиотекари от целевите библиотеки от областта. Гости на форума бяха Корнелий Желязков областен управител на Сливенска област, Десислава Танева - депутат, представители на общинските администрации от четирите общини, представители на образователни и културни институции, НПО, медии партньори на библиотеките при реализиране на техните инициативи и проекти.

Целта на форума бе да се представят основните промени, които претърпяха целевите библиотеки по програма Глобални библиотеки-България в периода 2009-1013г., новите моменти в дейността им за реализиране на образователната им функция, както и добри практики и успешни партньорства, които те реализират.

Форумът бе открит с приветствие към участниците от Корнелий Желязков областен управител на Сливенска област. В словото си той даде висока оценка за постигнатото през годините в целевите библиотеки от областта, включени в програмата.

Към участниците във форума с приветствие се обърна и Десислава Танева- депутат от ПП ГЕРБ, която няколко години активно съдейства за реализиране целите на програма Глобални библиотеки на територията на Сливенска област. Срещата бе ръководена от Росица Петрова-Василевадиректор на Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен и регионален координатор на програма Глобални библиотека-България за Сливенска област. Презентация на тема Обществената библиотека и ученето през целия живот бе представена от Йоана Димитрова /РБ Сава Доброплодни/. Бяха представени и презентациите: Училище и библиотека едно необходимо партньорство/Денко Делчев-директор на II ОУХристо Ботев-Сливен/., Библиотеката в помощ на чуждоезиковото обучение /Петя Кънева, РБ С.Доброплодни/, Библиотеката в помощ на образованието на ромски деца /Златина Данева, Валентина Василева, НЧДеско Кръстев-с.Асеновец/, Компютърно обучение за възрастни Първи стъпки в компютърната грамотност с практическо приложение в РБ Сава Доброплодни /инж.Михаил Далакчиев, РБ С.Доброплодни/ и др.

Срещата продължи с дискусия и представяне на ефективни модели за реализиране на образователната функция на библиотеките.

В края на форума Росица Петрова-Василева, благодари на представителите на целевите библиотеки от областта за приноса им за успешното реализиране на програмата като пожела успешното им сътрудничество да продължи и в бъдеще.

Начало страница