Начало

 

Открит урок за Хаджи Мина Пашов

организира РБ Сава Доброплодни

 

На 4.03.2013г., в  I СОУ-Сливен, библиотекари от РБСава Доброплодни организираха с ученици от шестите класове  открит урок посветен на 175г. от рождението на бележития сливенец и патрон на училището Хаджи Мина Пашов. Урокът се организира по инициатива на библиотеката и е част от стартиралата в началото на 2013г. програма за популяризиране на живота и делото на бележити дейци от Сливенския край сред ученици от различни сливенски училища.

Чрез богат снимков и текстов материал бяха представени най-важните моменти от биографията на този известен възрожденски деятел, филантроп, общественик, финансист и дарител. Учениците с интерес изслушаха презентацията и имаха възможност да споделят какво знаят за патрона на училището си и за връзките му с Добри Чинтулов, Г.С.Раковски и други възрожденски деятели.

Хаджи Мина Пашов е роден през януари 1838 г. в гр. Йерусалим.  Баща му Янко Пашов е крупен сливенски търговец и притежава 3 търговски къщи в Сливен, Цариград и Крим.  Учи при  даскал Добри Чинтулов. Знанията, които получава, и качествата, които притежава му отварят много врати и той е поканен за секретар на сливенци в румънския търговски център Фокшан. Там, освен да работи, той се образова и научава много добре писмено и говоримо румънски и гръцки езици. След две години престой в Румъния Хаджи Мина Пашов се завръща в родния Сливен, но скоро заминава за Цариград, където работи като пълномощник в известната търговска къща на Никола Бракалов. След това преминава за 4-5 години на същата длъжност в търговската къща на Никола Тъпчилещов. В търговските среди все повече се говори за неговите изключителни способности. Той е предпочитан, защото открива и посочва грешките, както и изхода от тях.

Паралелно с тази си дейност Хаджи Мина Пашов е и голям родолюбец и участва в борбата на своя народ за независима българска църква. Сближава се с Драган Цанков и го подкрепя в идеята за уния с папата. Едва 26 годишен,  със свои средства, заедно с Тодор Бурмов и Никола Михайловски, започва издаването на българския вестник ''Съветник'' орган на българската община в Цариград. По негова инициатива е открито и българско читалище, на което той е първият председател.

Към края на 1868  - началото на 1869 г. Хаджи Мина Пашов напуска Цариград и заминава за Одеса, поканен от богатия българин Николай Ташкович. Изградил се като специалист във финансовите сделки, той успява да спечели една огромна сума от курсовата валутна разлика и става съдружник на Тошкович. След смъртта на Ташкович, Пашов отваря търговска къща на свое име. През тези години Хаджи Мина е един от най-близките сътрудници на Г. С. Раковски. Подпомага младежи, които учат в Русия. Той се отзовава с помощи за български комитети, дружества, студенти и търговци. Има случаи, когато подпомага и чуждестранни благотворителни дружества.

Подкрепя материално национално-освободителното движение. Той е един от основателите на Българското книжовно дружество в Браила през 1869 г., което по-късно мести седалището си в София и се преименува в БАН. Хаджи Мина Пашов е  председател на заседанията при изработване на устава на дружеството.

При обявяване на освободителната война Хаджи Мина е назначен за главен интендант на ''Задунайския отряд''. За заслугите му е награден от руския император с престижни ордени. В качеството си на главен интендант се сближава с брата на императора и съдейства при водене на Санстефанските преговори за освобождаване на българските заточеници в Мала Азия. Когато Руско-турската освободителна война започва, той влиза в сделки с интендантското  отделение на армията. Хаджи Мина Пашов и Евлоги Георгиев организират закупуването на големи количества храни за нуждите на армията. Руското правителство дължало на Хаджи Мина за доставките на армията 2 500 000 златни рубли. След сключване на Санстефанския мирен договор, той остава в Петербург, докато му бъде върната заетата сума. Правителството на Русия обаче не успява да изплати цялата сума, а само част от нея. На 6.12.1880 г. Х.Мина Пашов ненадейно умира, а е в блестящо здраве и е само на 43 години.Съмненията са, че е отровен.

Хаджи Мина Пашов умира без да създаде семейство и няма преки наследници. Наследяват го братята му Михаил и Костаки Хаджи Пашови и сестра му Мария. Те упълномощават руския генерал Кесяков, българин по народност, да прибере останалото наследство, освен имотите му в Одеса и Петербург, което се равнява на 650 000 рубли. Кесяков не оправдава доверието на наследниците и внася парите на свое име. Сливенската община разбира затова, но успява да получи само част от тях и ги влага в строителството на хотел в центъра на София. Една малка част от парите са използвани за изграждането на училище в квартал ''Комлука'', което днес носи името на дарителя Хаджи Мина Пашов.

През 2006 г. с Наредба на Общински съвет Сливен  Община Сливен  определя годишна стипендия на името на Хаджи Мина Пашов, която се присъжда даровити деца.

Времето е безсилно да заличи огромния принос на тази светла личност, а Сливен пази паметта му.

Начало страница