Начало

Ценно дарение на книги на руски език

Ценно дарение от 770 тома книги на руски език получи РБ Сава Доброплодни гр. Сливен от Дома на дружбата в града. Те бяха предоставени от координатора на дома Стоян Георгиев.

Сред новополучените книги присъстват произведения на античната литература, многотомни издания на класическата руска и западна литература, произведения на български писатели, поети и драматурзи, преведени на руски език, както и литературоведски, езиковедски изследвания,  публицистика и речници. Включени са и 92 книги /научна и художествена литература/ на български език.

Дарението е на стойност 4310 лева.

Скоро книгите ще бъдат на разположение на читателите на библиотеката в залите за свободен достъп.