Начало

195 години от рождението на своя патрон, бележития възрожденец Сава Доброплодни, отбеляза на 3 и 4 декември 2015г. сливенската регионална библиотека

 

На 3 и 4 декември 2015г. сливенската регионална библиотека организира честване на 195г. от рождението на патрона си, Сава Доброплодни, като последна проява от програмата посветена на 60-годишнината от създаването на културната институция.

Програмата на честването на годишнината от рождението на Доброплодни започна на 3.12.2015г. от 10:30ч. с поднасяне на цветя на бюста на Сава Доброплодни в пантеона на възрожденците при паметника на Хаджи Димитър. Почит към един от най-заслужилите сливенци отдадоха областният управител Димитър Сяров, служителите на регионалната библиотека, граждани.

Програмата продължи от 13:00ч. с церемония по връчване на наградата за принос в развитието на библиотеката, която се присъжда ежегодно на най-щедрите спомоществователи на културната институция и на личности, които със своята експертност и авторитет са подпомогнали реализирането на нейни важни културни проекти. 

Гости на церемонията и на част от проявите посветени на честването бяха П.Чиликова - зам.кмет на Община Сливен, Д.Митев председател на ОбС-Сливен, М.Чолакова председател на Комисията за образование, култура и вероизповедания към ОбС - Сливен, научни работници, историци, представители на медии, граждани.

В юбилейната за библиотеката година бяха връчени три награди. Наградата за цялостен принос получи Игор Чипев, който като директор на Националния център за книга и по-късно като ръководител на различни нива в МК в последните двадесет години подкрепя инициативите и международните проекти на библиотеката и активно съдейства за превръщането на Националния фестивал на детската книга в уникално културно събитие с международен престиж. Наградата бе връчена от г-жа П.Чиликова зам.кмет на Община Сливен.

Носители на годишната награда за принос в развитието на библиотеката за 2015г. станаха Валерий Чулин изпълнителен директор на фирма ВИНИ-АД и Здравко Костадинов управител на фирма ТРИТОН ООД. Наградите бяха връчени от директора на библиотеката, Р.Петрова-Василева.

Документалната изложба Един живот на полза роду посветена на живота и делото на бележития възрожденец Сава Доброплодни. бе открита от Росица Петрова-Василева. В словото си, тя представи накратко приносите на Доброплодни за духовно и културно пробуждане на народа ни, неговата дългогодишна дейност като учител и просветител, като плодовит книжовник, борец за духовна свобода, родоначалник на Българския театър, инициатор на създаването на редица читалища първите културни институции в поробеното ни отечество, активен общественик, организатор на първото честване на деня на светите братя Кирил и Методий като всенароден празник на българската писменост и славянската култура/11 май 1856г./. Р.Петрова акцентира и на представените в изложбата интересни документи, снимки, писма, на първите издания на неговите приносни книги: Игиономия, сиреч правила, за да си вардим здравието/Цариград, 1846г./ - определяна като първото ръководство по здравеопазване у нас; Водител за взаимните училища/Земун, 1852г./ - първото систематично педагогическо съчинение на български език; Писмовник (Писменник) /Земун, 1853г./ - първото ръководство по стилистика в историята на новата българска литература; Михал. Комедия на четири действия /Земун, 1853г./ - с която се поставя началото на българската драма; Неделни апостоли и евангелия .... /Болград, 1866г. / - първото тълкование на евангелските текстове на новобългарски език; Кратка автобиография/С., 1893г./ - съдържаща твърде ценен материал за изучаване на големите просветни и културни преобразования в епохата на Българското възраждане, както и на публикации свързани с неговия живот и дело. Специално място бе отделено на възстановената от документален филм за Сливен от началото на XXв. снимка на родната къща на Доброплодни. Къщата е разрушена преди повече от 70 години и до момента не е била намерена нейна снимка в нито един архив. Обявена бе инициатива на библиотеката, подкрепена от историка Васил Дечев и други сливенски общественици, за нейното възстановяване или обозначаване по подходящ начин.

В 13:30ч., в залата за мероприятия на регионалната библиотека бе открита научна сесия на тема: Сава Доброплодни живот и дело. Нови изследвания. Водещ на сесията бе д-р Росица Петрова-Василева. Със свои доклади в нея се включиха проф.д.и.н. Надя Данова /БАН/, проф.д.и.н. Иван Русев /ИУ-Варна/, доц.д-р Мария Николова /УНИБИТ/, доц.д-р М.Стоядинов /ВТУ/, гл.ас.д-р Ясен Бориславов /СУ/, д-р Росица Петрова-Василева и др. Предстои докладите от научната сесия да бъдат издадени в сборник.

На 4 декември 2015г., с ученици от клубовете Млад възрожденец от III ОУ Д-р Иван Селимински, XII ОУ Елисавета Багряна и с единадесетокласници от ХГДамян Дамянов, бяха проведени открити уроци посветени на живота и делото на Сава Доброплодни. Лектор бе директорът на библиотеката - Росица Петрова-Василева. В един от уроците взе участие и проф.д.и.н. Иван Русев.

Документалната изложба Един живот на полза роду ще бъде експонирана до 11 декември включително. От 8 до 11 декември по заявка ще могат да се проведат открити уроци с ученици и от други училища.

Заслугите на Сава Доброплодни за просветното и културното издигане на българския народ са неизброими. Такава личност не бива да потъва в забрава. Затова сливенската регионална библиотека ще продължи да инициира прояви за изследване и популяризиране на неговия живот и дело.

 

Начало страница