Начало

Над 2200 нови издания постъпиха във фондовете на Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен по проект Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност- 2023г.

След спечелен проект по програмата Българските библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност 2023, във фондовете на Регионална библиотека Сава Доброплодни- Сливен постъпиха над 2200 нови издания. Проектът е насочен към попълване с нови книги и други информационни носители на библиотечните колекции на обществените библиотеки с цел насърчаване на интереса към книгите и четенето и подкрепа за развитието им като основни центрове за духовност, за придобиване на знания и качествена информация.

Проектът на РБ Сава Доброплодни е на стойност от над 24 000 лв., с вкл. и собствено участие, като заглавията в проектното задание са подбрани от най-новата продукция на над 70 български издателства и са от различни отрасли на знанието: философия, етика, естетика, психология, социология, религия, политология, право, педагогика, икономика, техника, екология, математика, физика, химия, медицина, компютърни науки, изкуство, архитектура, езикознание, литературознание, география, история, биографии, художествена литература за деца и за възрастни на български и чужди езици, а също и ценни справочни издания. Над двадесет и пет процента от включените в проекта заглавия са от съвременни български автори. Чрез проекта се набавят и албуми, комикси, нотни издания и нетрадиционни носители на информация.

По-голямата част от новонабавените заглавия ще бъдат на разположение в залите за свободен достъп, Детския отдел и читалните на библиотеката още през месец ноември и чрез тях ще се  удовлетворят успешно разнообразните читателски търсения на потребителите.

Начало страница