Начало

Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен се включи в информационната кампания „Time to move” на най-голямата европейска информационно-консултантска мрежа ЕВРОДЕСК

 

Регионална библиотека „Сава Доброплодни”-Сливен се включи в информационната кампания „Time to move” като част от националната мрежа на ЕВРОДЕСК в рамките на двугодишен договор между фондация „Глобални библиотеки - България” и  Център за развитие на човешките ресурси за разпространяване на информация за младежката платформа на ЕС - ЕВРОДЕСК.

ЕВРОДЕСК е най-голямата европейска информационно-консултантска мрежа, предназначена да обслужва млади хора в цяла Европа. Създадена по препоръка на Европейската комисия, ЕВРОДЕСК предоставя актуална информация относно възможностите за доброволческа служба, работа, обучение, пътуване, стажове, състезания, конкурси и други алтернативи на образование и обучение за младите хора.  Фондация „Глобални библиотеки - България” ще осъществява тази дейност в партньорство с Регионална библиотека „Сава Доброплодни”- Сливен.

На 31.10.2017 г., в навечерието на Деня на народните будители, в Регионалната библиотека се състоя първата среща с младежи по проекта. На младите хора беше представена презентация за Евродеск и кампанията „Time to move” по програма Еразъм+, като основната цел е да се разширят възможностите за пътуване и обучение на младежи, финансирани по различни програми и да се отбележат 30 години от програма Еразъм+. Младежите получиха флаери с информация за платформата ЕВРОДЕСК и Европейския младежки портал. За тях беше организирана и играта – „Опознай Европа, потърси информация за определена държава , събери факти за програмата.”

Регионална библиотека „Сава Доброплодни”- Сливен работи съобразно приетите принципи за младежката информация, като напълно безплатно предоставя на младите хора информация и консултации, от които те се нуждаят, за да бъдат пълноправни и активни европейски граждани. 

Начало страница