Начало

Опитът на РБ Сава Доброплодни-Сливен за партньорство с местната власт при провеждането на Националния фестивал на детската книга бе представен на Националния форум Библиотеките днес

/София, 29-30.11.2016г./

На 29 и 30 ноември 2016г., в НДК-София, се проведе Национален форум Библиотеките днес организиран от Фондация Глобални библиотеки - България с подкрепата на Фондация Бил и Мелинда Гейтс. Форумът е част от цялостна програма за развитие на обществените библиотеки и създаване на условия за равен достъп до информация.

Фондация Глобални Библиотеки България е приемник на програмата Българските библиотеки място за достъп до информация и комуникация за всеки. В управлението й влизат представители на Министерството на културата, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация, Съюза на народните читалища и Националния дарителски фонд 13 века България.

Специални гости в първия ден на форума бяха заместник министърът на културата Боил Банов, проф. Анастас Герджиков ректор на Софийския университет Св.Климент Охридски, Милена Дамянова председател на Комисията по образование и наука към НС, Митко Тодоров изпълнителен директор на Националния дарителски фонд 13 века България, Ирена Соколова заместник председател на Комисията по културата и медиите към НС, проф. Стоян Денчев ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, Гинка Чавдарова изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в РБългария, представители на ББИА,  НПО и др.

Участие в Националния форум взеха над 700 представители на регионалните, общински и читалищни библиотеки от цялата страна,  включени в програмата Глобални библиотеки. Сред тях бяха и 23 представители на сливенската регионална библиотека и на читалищни библиотеки от региона.

На форума бе представена визията за библиотеките в новия информационен век. В три пленарни сесии бяха представени 20 презентации посветени на добрия опит и перспективите за развитие на библиотеките като центрове на местните общности и ролята им в предоставянето на достъп до информация и електронни услуги, образование, култура и учене през целия живот.

Пленарната сесия Библиотеката център на местната общност бе открита с презентация на д-р Росица Петрова-Василева, директор на РБ Сава Доброплодни, на тема 18 години Национален фестивал на детската книга един добър пример за успешно партньорство с община Сливен.  В изложението бе акцентирано на основните фактори за добро партньорство с местната власт при организацията и провеждането на значими културни събития по примера на Националния фестивал на детската книга.

Форумът приключи с обобщаване на резултатите от трите пленарни сесии. Представени бяха и следващите стъпки на Фондация Глобални библиотеки-България.

Начало страница