Начало

РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ БИБЛИОТЕКИ ОТ СЛИВЕНСКА ОБЛАСТ ПО ПРОГРАМА ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ - БЪЛГАРИЯ СЕ ПРОВЕДЕ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ

 На 30.09.2011г. в Регионална библиотека Сава Доброплодни се проведе работна среща с представители на 24 те целеви библиотеки от Сливенска област включени в програма Глобални библиотеки България- Етапи 2009 и 2010. Директорът на РБСава Доброплодни Росица Петрова регионален координатор на програмата за Сливенска област запозна присъстващите с графиците и логистиката на планираните обучения по програмата в периода 15 октомври 30 декември 2011г. До края на годината в обучителната база в РБСава Доброплодни ще бъдат проведени: две обучения по направление 1-Информационни и комуникационни технологии, едно обучение по направление 2 - Организация и управление на работата в обществените библиотеки, две обучения по направление 3-Услуги в модерната библиотека и едно обучение по модул Застъпничество и управление на проектен цикъл. В 6-те обучения ще се включат над 60 библиотечни специалисти и читалищни служители от областта. На срещата бяха обсъдени и формите за тримесечен отчет за дейността на целевите библиотеки и бе представена инструкция за попълване и изпращане на формулярите. Представен бе и график за проверка за готовност на библиотеките от Етап 2011, както и сроковете за доставката, инсталацията и въвеждането в експлоатация на компютърната и периферната техника в тях. До края на месец ноември още 7 библиотеки от областта, благодарение на участието си в програмата, ще се модернизират и ще започнат да предлагат съвременни информационни услуги и достъп до колосални информационни ресурси.

Начало страница