Начало

Регионален семинар на тема Информационните услуги в обществените библиотеки от Сливенски регион състояние и перспективи се проведе в Сливен

На 28.02.2017г., в хотелски комплекс Дева-Сливен, се проведе регионален семинар за библиотекари от Сливенска област на тема: Информационните услуги в обществените библиотеки от Сливенски регион състояние и перспективи. Семинарът се организира от Регионална библиотека Сава Доброплодни и е финансиран по програма Регионални дейности на Министерство на културата. В работата му се включиха над 60 библиотекари от читалищни библиотеки от региона, както и 5 библиотекари от РБ Г.С.Раковски Ямбол. Гости на форума бяха: Луизина Савкова главен експерт в дирекция Регионални културни дейности към Министерство на културата и Милена Чолакова директор на дирекция Образование, култура и вероизповедания към Община Сливен.

Семинарът бе открит от д-р Росица Петрова-Василевадиректор на РБ Сава Доброплодни- Сливен. Тя представи пленарен доклад и презентация на тема: Състояние на информационните услуги в обществените библиотеки от Сливенски регион.

В програмата бяха включени и презентациите: Информация библиотеки -потребители: в омагьосания кръг на промяната на Димитър Бечев /Директор на Регионална библиотека Георги С. Раковски Ямбол/, Информационните услуги в Регионална библиотека Сава Доброплодни на инж. Светлана Николова и Искра Иванова /РБ Сава Доброплодни - Сливен/, Информационно осигуряване на земеделските производители на Йорданка Таскова /секретар на НЧ Искра-1929 -с.Крушаре/ и Обществените библиотеки посредник при заявяване и извършване на административни услуги за граждани на Свилен Семков /РБ Сава Доброплодни-Сливен/.

Луизина Савкова гл.експерт в Дирекция Регионални културни дейности към Министерство на културата представи целите за водене и начините за актуализиране на данните на Национален регистър на обществените библиотеки в България.

В края на семинара д-р Р. Петрова-Василева очерта основите насоки за подобряване на информационните услуги в обществените библиотеки от региона, както и пътищата за осигуряване на средства за тяхното техническо обезпечаване.

Начало страница