Начало

Ректорът на Университета по библиотекознание и информационни технологии /София/ проф.дин Стоян Денчев и членове на ръководството на УниБИТ посетиха Регионална библиотека Сава Доброплодни

 

На 27 септември 2013г. на посещение в Регионална библиотека Сава Доброплодни Сливен бяха проф. д.ик.н. Стоян Денчев ректор на Университета по библиотекознание и информационни технологии, проф. д-р Ирена Петева зам.ректор на Университета, проф.дфн Иванка Янкова декан на Факултета по Библиотекознание и културно наследство и преподавателите проф.д-р Радка Колева и доц.д-р Добринка Стойкова. Формалният повод на посещението бе връчването на дипломата за научна и образователна степен Доктор на директора на РБСава Доброплодни Росица Петрова-Василева за защитен на 11 юли 2013г., на публична защита в УниБИТ, дисертационен труд на тема Ефективно управление на обществените библиотеки. На импровизираното тържество присъстваха и зам.кметът на община Сливен г-н Румен Андонов, г-жа Десислава Танева депутат, г-жа Дора Ескидарова зам.директор на ДКТ Сливен, библиотекари от РБСава Доброплодни и др. Със слово към присъстващите се обърна проф.Денчев. Той поздрави Р.Петрова-Василева с получаването на образователната и научна степен доктор и изтъкна достойнствата на дисертационния й труд. За постиженията в дисертационното изследване говори и проф.д-р Иванка Янкова. Росица Петрова бе поздравена и от проф.д-р Р.Колева член научното жури. Поздравителен адрес от името на кмета на община Сливен инж.Кольо Милев, поднесе зам.кмета на общината г-н Румен Андонов. След тържеството гостите от УниБИТ разгледаха библиотеката и се запознаха с възможностите за използване на базата за организиране и провеждане на изнесени обучения, както и за реализиране на съвместни инициативи и проекти.

Начало страница