Начало

От 23 до 25 септември 2015г. в Сливен се проведе

XVII-ти Национален семинар на потребителите на Интегрирана библиотечно-информационна система Е-Lib/I-Lib

 От 23 до 25 септември 2015г. в хотел Национал Палас-Сливен се проведе XVII-ти Национален семинар на потребителите на Интегрирана библиотечно-информационна система Е-Lib/I-Lib. Организатори на събитието са Фирмите СофтЛиб, ПримаСофт и Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен. Семинарът се проведе в рамките на 60-годишния юбилей на библиотеката.

Фирма СофтЛиб е компания, основана в началото на 1999г. от опитни ИТ професионалисти с многогодишен опит в областта на библиотечните технологии и софтуер. Дейността й е насочена към проектиране, разработване, внедряване и поддръжка на програмни системи и интернет приложения  за цялостна автоматизация на процесите в библиотеки, музеи, галерии, архиви.

            Основни продукти на фирмата са:

Интегрирана библиотечна система e-Lib/i-Lib. Модулна система от специализирани работни места за автоматизацията на всички библиотечни дейности, с възможност за ползване на RFID и баркод технологии. Предназначена за автоматизация на процесите по регистрация, обработка, инвентаризация, обслужване, статистика, представяне на дигитално съдържание. Интернет каталози. Системата е внедрена и действа в над 200 библиотеки.

е-Lib Prima

Нова версия на популярния продукт за автоматизация на библиотеки e-Lib. Разработка върху модерна платформа PHP/Access/SQL. Развитие функционалностите на класическите модули в посока управление на достъпа до дигитално съдържание, обслужване на читатели и динамична статистика, управление на библиотеката и финансов контрол. Позволява гъвкава настройка към конкретните изисквания на потребителя. Системата предлага специализирани версии за регионални, университетски, ведомствени, читалищни и училищни  библиотеки.

i-Lib Prima

Нова версия на популярния online каталог i-Lib. Разработка върху платформа Apache/PHP/SQL. Предназначен е специално за представяне в Интернет на библиотечни и документални бази данни  Виртуална Библиотека. С богат инструментариум за търсене на информация. Контролиран достъп до собственото дигитално съдържание, както и към публикувано в Интернет. MyLibrary - съвременни възможности за online обслужване на читателите, включително и през мобилни устройства  виртуални рафтове, заявки за услуги и запазване на литература, рейтинги, класации, коментари и др.

Музейна система

Специализираната софтуерна платформа за музеи е новоразработена съвременна система за електронна обработка на данни от музейни фондове, колекции, събития. Предлага възможности за създаване и поддържане на пълни описания на музейните експонати съгласно действащите нормативни  стандарти. Създаденият със софтуера Научен паспорт, включва пълна информация за фондовата единица.

Сред големите проекти на фирмата са и сводните електронни каталози: РЕГИНА  ПИ - своден каталог на периодичните издания до 1944 г.  Дигитална колекция: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас, МОНМ/2008/; РЕГИНА - своден каталог на регионални библиотеки: Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, Столична библиотека,  Регионална библиотека "П. Р. Славейков"  - Велико Търново, Регионална библиотека "П. К. Яворов" - Бургас, Регионална библиотека Сава Доброплодни Сливен, СофтЛиб /2008-2015/; НАНИКо - Изграждане на ефективна система за съвременно научно-информационно обслужване на аграрните науки: Център за научно-техническа информация към Националния център за аграрни науки - София, Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора и Лесотехнически университет МОНМ / 2007 г./ и др., както и изграждане на дигитални центрове в Лесотехнически университет-София, Медицински университет-Плевен, Тракийски университет-Стара Загора, Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив, Столична библиотека, Регионална библиотека "П. Р. Славейков" - Велико Търново, Регионална библиотека "П. К. Яворов" Бургас и др.

 

Библиотека домакин на семинара е Регионална библиотека Сава Доброплодни, която е партньор на фирма СофтЛиб от създаване на дружеството и е от първите потребители на нейните софтуерни продукти за автоматизация на основните библиотечно-библиографски процеси. С модерна визия, съчетавайки умело традицията с богатството на новото, библиотеката се утвърди като притегателен книжовен, културен и научно-информационен център и  желан домакин на регионални, национални и международни форуми.

 

В семинара се включиха над 80 участници от цялата страна. Бяха представени нови комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии, нови софтуерни решения за представяне на библиотеките и музейните институции в интернет и управление и достъп до дигитално съдържание, новости в разработките на интергриран софтуер на фирмата и визия за развитие. Клиентите дългогодишни или нови споделиха опита си от внедряване и използване на софтуерните решения  на фирмата, обмениха идеи и  обсъдиха предложения за промени. В семинара се включиха и участници, които не са потребители и правят свои проучвания за продуктите като се ориентират от  споделената реална практика.

Начало страница