Начало

 

Сливенско участие на международен научен форум в гр.Печ, Унгария

 

Директорът на Регионалната библиотека Росица Петрова-Василева взе участие, като единствен представител от България, в международна конференция на тема: Обучение, знания, образование библиотекарите в служба на бъдещето, която се проведе в гр.Печ /Унгария/ от 12 до 16 юли 2011г. Конференцията бе организирана от Асоциацията на унгарските библиотекари (МКЕ), Университета в гр.Печ, Асоциацията на унгарските библиотекари на област Бараня и Южно-Дунавската регионална библиотека и Център на знанието/гр.Печ/ - домакин на проявата. В нея взеха участие над 700 библиотечни специалисти от Унгария и представители на големи библиотеки от Финландия, Словения, Полша, Австрия, Румъния и Хърватска.

Целта на конференцията бе да се подчертае значението на модерното образование, и ученето през целия живот в съвременните демократични общества, както и значението на продължаващото образование за развитие на компетентността на библиотекарите. Лекциите и семинарите се фокусираха върху това да се покаже как може да се помогне на библиотекарите за постигане на полезни знания и модерно образование. Росица Петрова Василева представи в доклада си българския опит в областта на продължаващото образование на библиотекарите и обучителната програма за библиотекари по програма Глобални библиотекиБългария.

В работата на конференцията взеха участие д-р Миклош Ретели - министър на образованието и културата на Унгария и академик проф.д-р Йозеф Бодиш ректор на Университета в гр.Печ. Научният форум бе организиран с подкрепата на кметството в гр.Печ и ръководството на Област Бараня. 

Начало страница