Начало

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ СЕ ПРОВЕДОХА В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН НА 20, 21 И 23 СЕПТЕМВРИ 2022 г.

По традиция, в началото на всяка нова учебна година, Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен организира Дни на отворените врати за ученици от различни степени на обучение от сливенските училища. Тази година Дните на отворени врати се проведоха на 20, 21 и 23 септември като в програмата бяха  включени различни инициативи представящи възможностите на библиотеката за подпомагане процеса на образование и самообразование на учениците: екскурзии в библиотеката, презентации по различни теми, демонстрации на възможностите за ползване чрез Интернет на пълнотекстови електронни бази данни и Електронния каталог на библиотеката и на нови технологии, нови книги и помагала в помощ на обучението по различни предмети за отделните класове и др. В Дигиталния център на библиотеката бяха представени и възможностите за 3D сканиране и принтиране в библиотеката.

В дните на отворени врати, в Чуждоезиковия център на библиотеката, пред ученици със засилено изучаване на чужди езици, бяха представени презентации посветени на 26 септември - Европейския ден на езиците.

С ученици от първи до четвърти клас от сливенските училища в  Детския отдел по график се проведоха забавни часове Библиотеката свят пълен с чудеса. Весели викторини и гатанки, картинки с любими герои от детските книги и разбира се много награди забавляваха малките читатели.

За учениците с интерес към историята и културното наследство на нашия град в отдел Краезнание бе представено забавно мултимедийно пътуване през вековете чрез илюстрации и текстове на уникални литературни творби.

Пред учениците от горен курс от различни училища бе представена, отново по график, презентация посветена на 22 септември Ден на българската независимост.

В инициативите от програмата на Дните на отворени врати се включиха над 550 ученици от различни сливенски училища като най-активни бяха учениците от ГПЗЕ З. Стоянов и ПМГ Д. Чинтулов.

В дните на отворени врати информационното обслужване във всички звена на библиотеката беше безплатно. 

Начало страница