Начало

НА ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ - СЛИВЕН, УЧАСТНИЦИТЕ В КУРС ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА  КВАЛИФИКАЦИЯ ПО ПРОФЕСИЯ БИБЛИОТЕКАР ЩЕ ПОЛУЧАТ СВОИТЕ ДИПЛОМИ

На 24 октомври 2023г. /вторник/, от 14:00ч., на официална церемония в Регионална библиотека Сава Доброплодни - Сливен участниците в приключилия в началото на годината квалификационен курс за  придобиване на квалификация библиотекар ще получат държавно признати свидетелства за трета степен на професионална квалификация по професията, което им позволява, съгласно ЗОБ,  да работят в читалищни, училищни и др. библиотеки.

Квалификационният курс бе организиран от Центъра за професионално обучение към Университета по библиотекознание и информационни технологии гр.София в партньорство с РБ Сава Доброплодни. Курсът бе с продължителност 9 месеца и бе проведен в хибридна форма като в него взеха участие 16 курсисти от Сливенска и Ямболска области.

Обучението по различните учебни дисциплини се  проведе от хабилитирани преподаватели от УниБИТ и висококвалифицирани специалисти от сливенската регионална библиотека, която бе и база за провеждане на практическите занимания по учебната програма.

За да финализират своето обучение, курсистите положиха Държавни изпити по теория и практика на професията Библиотекар по утвърдените държавни стандарти.

Дипломите на курсистите ще бъдат връчени от проф. дфн Иванка Янкова директор на ЦПО към УниБИТ и Стефан Радев-кмет на община Сливен

На церемонията ще присъстват и гл.ас. д-р Деница Димитрова преподавател в УниБИТ и ръководител на курса, читалищни библиотекари от Сливенска община и много гости.

Начало страница