Начало

Министърът на културата доц. д-р Мартин Иванов и неговият заместник Виктор Стоянов посетиха Регионална библиотека Сава Доброплодни- Сливен

 На 24 октомври 2014г., в ранния следобед, министърът на културата доц. д-р Мартин Иванов и неговият заместник Виктор Стоянов посетиха РБСава Доброплодни преди да се включат в част от проявите от програмата по отбелязване на празника на града Димитровден.

Директорът на библиотеката,  д-р Росица Петрова-Василева, запозна  накратко гостите с дейността на институцията и представи основните обслужващи звена. Министърът на културата изказа задоволството си от организацията и дейността на библиотеката, от обновения сграден фонд и модерната материална база, от постиженията на библиотеката в областта на автоматизацията на основните библиотечни процеси и от дигитализацията на книжовното наследство съхранявано в нейните фондове, както и от културните проекти с национален и международен характер, които тя реализира. При срещата бяха коментирани и въпроси свързани с несъвършенствата на нормативната база регламентираща дейността на библиотеките. Р.Петрова-Василева сподели своите виждания като експерт за посоката на промени.

Посещението в библиотеката продължи близо час, но по мнение и на гостите и на домакините, бе недостатъчно, за да се коментират всички въпроси възникнали при оживената дискусия.

На 25 октомври на  е-mail  на директора на библиотеката д-р Мартин Иванов изпрати писмо, в което между другото пише: Уважаема г-жо Петрова, Радвам се, че се запознахме вчера. Бях много впечатлен от Регионалната библиотека. Без съмнение тя е една от най-модерните в България!...

Начало страница