Начало

Форум за местно развитие за Сливенска и Ямболска области по програма Глобални библиотеки-България се проведe на 21 и 22 октомври 2013г. в гр.Несебър

На 21 и 22 октомври 2013г. , в хотел Сол Несебър Палас - гр.Несебър, се проведе форум за местно развитие за Сливенска и Ямболска области на тема Библиотеката сърцето на общността, организиран по Програма Глобални библиотеки България . В него се включиха над 75 библиотекари от целевите библиотеки в двете  области. Гости на форума бяха  Трендафил Меретев ръководител на програма Глобални библиотеки-България, Игор Чипев директор на дирекция Нематериално културно наследство към Министерство на културата, Кольо Милев кмет на община Сливен, проф.Радка Колева/Университет по библиотекознание и информационни технологии/,   представители на областните администрации в двата града, заместник кметове на общини, експерти от общинските администрации в гр.Нова Загора, Твърдица, Ямбол, Стралджа, Болярово, Елхово, представители на социални, образователни и културни институции, НПО, медии партньори на библиотеките при реализиране на техните инициативи и проекти.

Целта на форума бе да се представят основните трансформационни промени, които претърпяха целевите библиотеки по програма Глобални библиотеки-България в периода 2009-1013г., новите моменти в дейността им, както и добри практики и успешни партньорства, които те реализират.

Форумът бе открит с приветствие към участниците от Кольо Милев кмет на община Сливен. В словото си той даде оценка за постигнатото през годините в целевите библиотеки, включени в програмата и връчи грамоти на Трендафил Меретев и Игор Чипев за приноса им за модернизиране и развитие на библиотеките от Сливенска община.

Приветствия към гостите и участниците във форума бяха изпратени и от Десислава Танева- депутат от ПП ГЕРБ, която няколко години активно съдейства за реализиране целите на програма Глобални библиотеки на територията на Сливенска област, и от кмета на Ямболска община г-н Георги Славов.

Първият пленарен ден бе посветен на темата Библиотеката и местната общност нови роли и партньорства и премина в две сесии. Представени бяха 1 пленарен доклад и 8 презентации..

Първата сесия бе ръководена от Росица Петрова-Василевадиректор на Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен и регионален координатор на програма Глобални библиотека-България за Сливенска област. Сесията бе открита с презентация на тема Измерения на влиянието на програма Глобални библиотеки-България върху развитието на местните общности представена от ръководителя на програмата Трендафил Меретев. Пленарен доклад на тема Съвременната обществена библиотека - модерна, необходима, различна изнесе Росица Петрова-Василева. Бяха представени и презентациите: Обществената библиотека - място за социална интеграция  /П.Кънева, РБС.Доброплодни-Сливен, Обществената библиотека - посредник на пазара на труда /Хр.Колев, ДирекцияБюро по труда-Нова Загора/..

Втората сесия бе ръководена от Димитър Бечев - директор на Регионална библиотека Г.С.Раковски-Ямбол и регионален координатор на програма Глобални библиотеки-България за Ямболска област. В нея бяха представени презентациите: Обществената библиотека и ученето през целия живот /Й.Димитрова, РБС.Доброплодни - Сливен/, Деца, родители и учители учат заедно или компютърът - начин на употреба /Н. Ройдева,  НЧ Просвета-1910 , с. Тенево, област Ямбол/, Куклена фиеста (библиотеката и театърът - партньори в лятната работа с деца) /Д.Христова, РБ Г.С. Раковски - гр. Ямбол, А. Попов, актьор, Държавен куклен театър - гр. Ямбол/, Библиотеката - средище на  културни инициативи и проекти /Ц. Маркова, РБ С. Доброплодни-  гр. Сливен/. Първият пленарен ден завърши с есето Библиотеката - начин на употреба на Димитър Бечев.

На 22 октомври форумът продължи с работа по групи за изготвяне на идейни предложения за нови роли на библиотеката в общността и ефективни партньорства за реализирането им. Бяха представени и обсъдени 7 проектни предложения.

В края на двудневния форум ръководителят на програма Глобални библиотеки-България Трендафил Меретев, благодари на представителите на целевите библиотеки от двете области за приноса им за успешното реализиране на първия етап от програмата като пожела успешното им сътрудничество да продължи и в бъдеще.

 

Начало страница