Начало

 

Представяне на услугата Приемна грижа

в Регионална библиотека Сава Доброплодни

 

На 22.03.2012г., в Регионална библиотека Сава Доброплодни, пред над 20 представители на целеви библиотеки от Сливенска област, участници в програма Глобални библиотеки-България, бе представена услугата Приемна грижа.

Христина Петкова - координатор по проект Местен модел за развиване на социалната услуга Приемна грижа, който се реализира от Фондация Инициатива Съпричастност в партньорство с Дирекция Социално подпомагане гр.Сливен /Отдел Закрила на детето/ представи същността на социалната услуга приемна грижа, профила на приемния родител и на децата в риск обект на тази грижа, условията за кандидатстване и доставчиците на тази социална услуга на територията на община Сливен.

         Целта на срещата бе да се привлекат читалищата като партньори в организирането на информационни кампании за представяне на услугата приемна грижа в населените места, на чиято територия осъществават дейността си. 

         Крайната цел е повече деца в риск да намерят своето приемно семейство и да растат и да се развиват в нормална семейна среда.

Начало страница