Начало

РЕГИОНАЛЕН КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР НА ТЕМА ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА КНИЖОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В БЪЛГАРСКИТЕ БИБЛИОТЕКИ СЕ ПРОВЕДЕ В СЛИВЕН

 На 21.11.2014г., в хотелски комплекс Дева-Сливен, се проведе регионален квалификационен семинар за библиотекари от Сливенска област на тема: Дигитализация на книжовното културно наследство в българските библиотеки. Семинарът се организира от Регионална библиотека Сава Доброплодни и е финансиран от Министерство на културата. В работата му се включиха над 60 библиотекари от читалищни библиотеки от региона.

Обществените библиотеки са организации създадени, подкрепяни и финансирани от обществото, за да предоставят знание, информация, култура и възможности за образование. Те събират, съхраняват, обработват, организират и предлагат за ползване печатни издания и други материали. В историческото си развитие отделни видове български библиотеки - националната, академичните, регионалните, няколко големи читалищни библиотеки, се утвърждават като хранилища на националната книжнина.

Днес фондовете на тези библиотеки, обект на опазване според Закона за културното наследство, са фатално застрашени от влиянието на времето. Киселинното съдържание на хартията, върху която са създадени/до края на 19в./, ги прави нетрайни и заплашва съдържанието на тези колекции от унищожение. Необходимо е предприемането на спешни мерки за реставрация и дигитализиране на същесртвуващите документи с цел запазване на оригиналите и осигуряване на електронен достъп до тях за широк кръг ползватели.

В среда на постоянно повишаващи се изисквания към обслужването в българските библиотеки и възможностите за по-лесен достъп до ресурсите им, основен техен приоритет в близките 2-3 години е дигитализацията и осигуряването на онлайн достъп до ценните им книжовни колекции.

Семинарът бе открит от д-р Росица Петрова-Василева директор на РБ Сава Доброплодни- Сливен. Тя представи пленарен доклад на тема: Опазване на книжовното културно наследство в България състояние и перспективи и презентация Из опита на РБ Сава Доброплодни- Сливен за дигитализация на обекти на книжовното културно наследство.

В програмата бяха включени и презентациите: Дигитализацията на обекти на книжовното културно наследство в читалищната библиотека стъпка по стъпка на д-р инж.Д.Василев/ТУ-София, ИПФ-Сливен/ и Търсене, обработка, каталогизация на местни ресурси и създаване на собствена пълнотекстова база данни на инж. Михаил Далакчиев, Галя Чолакова / РБ Сава Доброплодни-Сливен/.

Инж. Недялка Стефанова от фирма СофтЛиб-София представи модулите за изграждане на  Електронен каталог на книгите и Електронна картотека - продукти на фирма СофтЛиб  като основа за споделяне на дигитализирани ресурси.

В края на семинара д-р Р.Петрова-Василева очерта основите цели на втория етап от програма Глобални библиотеки-България /2015-2017г./ и подчерта, че приоритет в работата на целевите библиотеки от региона ще бъде изграждането на регионална автоматизирана мрежа за споделяне на ресурси обект на книжовното културно наследство като към тази мрежа се очаква да се присъединят и други библиотеки.

Начало страница