Начало

В ЕВРОПЕЙСКАТА СЕДМИЦА НА ПРОГРАМИРАНЕТО /10 25 окт. 2020г./ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ СЛИВЕН ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ И СЕМИНАР ПО ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ

 За поредна година РБ Сава Доброплодни- Сливен се включи активно в инициативите на Европейската седмица на програмирането /10 - 25 окт. 2020г./. Организирани бяха 1  семинар и 1 обучение за библиотекари. В двудневния курс "Дигитални компетенции за библиотекари" се включиха десет библиотекари от Сливенска област. Акцент в обучението бе работата по дигитализация на книжовното наследство със скенерите - Czur Smart Scanner ET 16 Plus и последващата обработка на документите.

В двудневния семинар "Библиотеките в дигиталния свят", в който се включиха 42 библиотекари, акцентът бе работа с графични таблети и 3D принтер и скенер. За практическата работа бяха използвани подарените от фирма ADCOM 10 броя таблети на Wacom Intuos Bluetooth Small Black за оборудване на графичен кабинет за обучение с 3D-технологии. Библиотекарите бяха запознати и с работата на 3D - принтер и скенер DaVinci 1.0 Professional.

Реализирането на дейности свързани с внедряване на нови технологии в РБ Сава Доброплодни  и  продължаване на процеса на дигитализация на литературното културно наследство, и изграждане на регионална мрежа за споделяне на данни е основен приоритет на библиотеката, целящ повишаване качеството на информационните услуги на библиотечната мрежа в Сливенска област чрез развитието на дигитални умения у библиотекарите.

Начало страница