Начало

 

Художествено - документалната изложба Българската азбука глаголически знаци в РБ Сава Доброплодни

 

От днес, 20 май, до 31 май 2010г. вкл., във фоайето на основната сграда на Регионална библиотека Сава Доброплодни гр.Сливен ще бъде експонирана художествено - документалната изложба Българската азбука глаголически знаци по проекти на художника Ангел Гешев.

Изложбата представя вплетени в оригинални композиции основните глаголически знаци от най-старата славянска азбука - глаголицата.

Глаголицата е създадена от Константин Кирил Философ през 862-863г. по искане на византийския император Михаил III, с цел да не се допусне славянските народи да приемат християнството от римо-католическата църква и за да могат новопокръстените славянски народи да извършват църковните служби с написани на славянски език книги.

Името на азбуката идва от думата глагол, която означава дума. Известна е със сложната си и екзотична графика.

Според някои теории, глаголицата е създадена от славянски руни /непознати знаци/, които са незавършена славянска писменост, която е използвана за религиозни текстове, в които една буква може да означава цяла дума или изречение. Според други теории, глаголицата произлиза от старобългарски руни, които са сричкова азбука. Глаголицата е съставена от един вид букви, при нея няма малки и главни..

В науката са правени различни опити да се обясни графичният произход на глаголицата. Много учени са се опитвали да я сближат със сирийско, староеврейско, грузинско, арменско писмо. Но голяма част от глаголическите букви нямат никакво сходство с познатите досега азбуки, което потвърждава оригиналния характер на глаголицата.

Глаголицата става известна на всички славянски народи. Използвана в Моравската и Панонската мисия на славянските първоучители, тя се разпространява всред западните и източните славяни, и в Полша.

Първата книга на глаголица е отпечатана във Венеция през 1483г.

В продължение на няколко века глаголицата и кирилицата са използвани заедно, като постепенно през Средновековието кирилицата измества глаголицата и става единствената използвана писменост в България.

Изложбата се посвещава на 24 май Деня на славянската азбука, българската просвета и култура и е част от програмата на Майските празници на Община Сливен.

 

Начало страница