Начало

АВТОРИТЕТНИ ЛИЧНОСТИ СЕ ОБЕДИНИХА В ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ - СЛИВЕН

 Обществен съвет към РБ Сава Доброплодни Сливен бе учреден на 18 ноември 2020г. В него, за работа за каузата на културната институция се включиха  авторитетни личности от Сливен и страната, голяма част от които  вече са работили по различни нейни проекти и са подкрепяли реализирането на значими събития. Сред тях са: проф.д-р Ваня Янкова /Директор на Център за професионално обучение към УНИБИТ-София/; писателката и издател Божана Апостолова, писателят и IT специалист Марин Трошанов, художникът проф.Виктор Паунов - преподавател в НХА София, бизнесмените Валери Чулин и Здравко Костадинов, който е и общински съветник, изпълнителният директор на фирма Атес Атанас Димов, Ваня Пенчева директор на III ОУД-р Иван Селимински и Вили Христова-директор на XII ОУ Елисавета Багряна, Дора Пондалова председател на дружество Мати Болгария, д-р Юлия Божурска дарител на библиотеката, д-р Мариана Марчева общественик и др. На първата сбирка на Обществения съвет бе приет Правилник за неговата дейност, а за председател единодушно бе избран Атанас Димов. Членовете на съвета се обединиха около няколко основни цели в работата си свързани с подкрепа и популяризиране на цялостната дейност и инициативите на библиотеката и прилагането на иновативни практики за привличане на нови читателски публики; съдействие за утвърждаването на авторитета на библиотеката като водещ културен институт в региона и страната; подпомагане и лобиране за реализирането на проекти за подобряване на материалната база на библиотеката свързани с осигуряване на оптимални условия за съхраняване на фондовете и виртуално предоставяне на дигитализирани библиотечни единици, както и за създаване на комфортни условия за потребителите, подкрепа за реализирането на единствения в България Национален фестивал на детската книга и събитията от културния календар на библиотеката и тяхното популяризиране и др.

На срещата директорът на библиотеката, д-р Росица Петрова-Василева, запозна членовете на Обществения съвет с функциите, целите и задачите на библиотеката, със състоянието на материалната база, с реализирането на текущите проекти в новите условия, породени от разпространението на коронавируса и очерта предизвикателствата, пред които е изправен екипът на библиотеката през следващата година, между които: внедряване на нов софтуер за виртуално предоставяне на дигитализирани колекции, закупуване на сървъри и компютърни конфигурации за архивиране на електронни документи, разпространявани онлайн,  реализиране на ХХIII издание на Националния фестивал на детската книга, разкриване на обучителна структура към Центъра за професионално обучение към УНИБИТ-София и други предстоящи проекти.

Предстои всеки от членовете на Обществения съвет да представи идеи за бъдещата си работа. Съветът ще заседава веднъж на три месеца.

Начало страница