Начало

           

Проект Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност

Приключи първата сесия на Проект Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност, стартирал през м. май 2007 г.

Това е първият проект, финансиран от българското правителство, пряко насочен към попълване на фондовете на различни по вид и подчиненост библиотеки и е на стойност 2 000 000 лв.

Проектът е организиран в две сесии лятна и есенна, и  се координира по области от регионалните библиотеки, които се  ангажират с разгласа и методическа помощ по  подготовката.

Най-голямата сума, за която може да се кандидатства,  е 10 000 лв., а най-малката 500 лв. Кандидатстващите организации съфинансират своите проекти с 30 %.

На първата сесия от Сливенска област са представени 42 проекта /най-много след Софийска и Пловдивска области/, на стойност 46 000 лв.

Най-много са проектите от Сливен и общината 32; от община Твърдица 2; от община Котел 2; от Новозагорска община - 6. От всички одобрени  проекти, 33 (1 на РБ, 1 на ГВК, 6 училищни и 34 читалищни) са подготвени с помощта на специалистите от Регионалната библиотека в Сливен.

Максималната сума от 10 000 лв е спечелил само проектът на РБ С. Доброплодни. Във фондовете на библиотеката се вляха над 1200 книги от различни отрасли на знанието на над 45 български издателства.

Издателствата Пан, Хермес, Фют, Бард, Сиела, Летера, Колибри и Прозорец, с които Библиотеката традиционно си сътрудничи, предоставиха допълнително като дарение още 300 тома книги на стойност 2300 лв.