Начало

 

Представена бе книгата на Иван Гарвалов

“ООН – средището на възможните мисии”

 

На 19 май, в рамките на културните празници “Сливенски огньове”, гост на нашия град бе посланик Иван Гарвалов. От 17.30 ч. в залата на Общинския съвет Регионална библиотека “Сава Доброплодни” - Сливен организира обсъждане на книгата му “ООН – средището на възможните мисии”.

Иван Гарвалов е роден в Сливен. Родовите му корени са свързани с името на Добри Чинтулов, който е вуйчо на баба му по майчина линия.

Посланик Гарвалов посвещава 49 години от своя живот на българската дипломация, от които над 30 работи в ООН. Бил е на дипломатически постове в Индия, Бирма, Индонезия, Египет. Два мандата работи в постоянното представителство на България в ООН по правата на човека. Член е на съвещателния комитет на Съвета на Европа за рамковата конвенция за националните малцинства в Страсбург. Като независим експерт на Комитета на ООН има свой принос за премахване на расовата дискриминация. След завръщането си в България Гарвалов заема редица ръководни постове в министерството на външните работи, включително първи зам. министър до 1992 г.

За дългогодишна всеотдайна дипломатическа дейност Гарвалов е отличен със златен орден от Министерството на външните работи и възпоменателен медал за заслуги във връзка с 60 години от създаването на ООН и 50 години участие на България в ООН.

Книгата на Иван Гарвалов бе представена от редактора Петър Горненски /президент на издателство Горпрес/.

Авторът отговори на многобройни въпроси свързани не само с неговата дългогодишна дипломатическа работа, но и на такива касаещи днешните и бъдещите външно-политически приоритети на България

Сред гостите на срещата бе и г-жа Зорница Александрова -зам.кмет на община Сливен, която от името на общинското ръководство връчи на посланик Гарвалов почетен плакет и грамота за дългогодишната му и ползотворна дипломатическа дейност .