Начало

 

150 библиотекари ще бъдат обучени по Програма "Глобални библиотеки"

 

С обучения по модулите Организация и управление на работата в обществената библиотека и Информационни и комуникационни технологии стартираха обученията и в учебната база към Регионална библиотека Сава Доброплодни - обучителен център за библиотекарите от Сливенска област. От м.март до края на календарната година в центъра ще бъдат организирани 11 обучения по всички модули от обучителната програма и в тях ще се включат над 150 библиотекари и читалищни секретари от областта. През тази година в обученията ще бъдат включени и библиотекари от библиотеки, които не са целеви по програмата като крайната цел е повишаване на капацитета на библиотекарите и тяхната професионална подготвеност и модернизиране дейността на повече библиотеки от областта.

Над 4000 библиотекари и служители от обществените библиотеки от цялата страна ще бъдат включени в обученията, организирани по Програма Глобални библиотеки-България от 20 март до края на годината. Обучителната програма включва обучения по Информационни и комуникационни технологии, Организация и управление на работата в обществената библиотека, Услуги в модерната библиотека, Общуване и работа с потребители и общности, Застъпничество, набиране на средства и разработване на проекти. Обученията се провеждат в регионалните учебни бази от обучители по петте направления - експерти в своята тематична област и с опит в обучението на възрастни, по методика и с учебни помагала, специално разработени за целите на програмата.

Програма Глобални библиотеки - България е инициатива на Министерство на културата и Програмата на ООН за развитие. Тя обединява професионалисти, институции и организации, които вярват, че обществените библиотеки ще подобрят качеството на живот, като предоставят свободен достъп до информация и обмен на идеи. 960 библиотеки, оборудвани по програмата, предлагат компютри и безплатен достъп до интернет за гражданите в 895 населени места в цялата страна. Програмата се финансира чрез субсидия от Фондация Бил и Мелинда Гейтс и инвестиции от страна на местната власт и държавния бюджет.