Начало

В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ-СЛИВЕН БЕ ОТКРИТА ДОКУМЕНТАЛНАТА ИЗЛОЖБА И БУДЕШЕ ЗА БУНТ СЪРЦАТА- ПОСВЕТЕНА НА 200г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ЧИНТУЛОВ

На 18 октомври, от 17:00 часа, в Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен  бе открита документалната изложба И будеше за бунт сърцата, посветена на 200г. от рождението на Добри Чинтулов - една от най-значимите фигури на Българското възраждане - заслужил учител, забележителен педагог, изключителен патриот и родолюбец, бележит общественик и борец за църковна независимост, вдъхновен бунтовен поет и родоначалник на новата българска поезия.  

Изложбата е организирана от Регионална библиотека Сава Доброплодни в партньорство с Община Сливен, Националната библиотека Св.св.Кирил и Методий, Регионална библиотека Петко Рачов Славейков - Велико Търново, Държавен архив - Сливен и др. Събитието е част от програмата за отбелязване на значимия юбилей и празника на Сливен - Димитровден.

В дванадесет табла и десет витрини с много снимки, архивни и документални материали, периодични издания и книги, голяма част от които не са показвани в оригинал в Сливен,  се проследяват основни етапи от живота и делото на Д.Чинтулов.  Представено е родословието на бащиния му род, неговото семейство, годините на учение, обучението му в Одеската Херсонска духовна семинария, дейността на Чинтулов като учител в Сливен и Ямбол, участието му в борбата за независима българска църква и в Първия църковно народен събор в Цариград през 1871г., последните години от живота на поета след Освобождението през 1878г., като специално място е отделено и на признателността към неговото дело. В изложбата могат да се видят и първите му публикувани стихове в Цариградски вестник и в книгите Разна любовна песнопойка/Белград, 1858/, Цигулка с народни и любовни песни/Браила, 1869/и др. Специално място е отделено на книжовната, литературна и езиковедска дейност на Чинтулов като са представени всички издания на неговата поезия, речи и писма, както и издадените почти 100г. след неговата смърт Ръкописни учебници. Представени са и трудовете на най-известните биографи на Чинтулов и на изследванията върху неговото творчество. Интерес представлява представеното в оригинал съчинение на Чинтулов Справедливо ли е мнението за преселването на душата. Голяма част от представените материали са оригинални документи съхранявани в Историческия архив на Националната библиотека Св.св. Кирил и Методий - София, на Държавен архив -Сливен, както и материали от фондовете на РБ П.Славейков-В.Търново и РБ Сава Доброподни-Сливен.

В изложбата могат да се видят и два портрета на поета рисувани от художниците Стефан Петров/1943/ и Иван Савов 1972/ из фондовете на ПМГ-Сливен и на ХГ-Сливен. Любопитен акцент в изложбата са и нотните записи на негови песни хармонизирани от Мишо Тодоров, съхранявани в ДА-Сливен.

На откриването на изложбата бе представен и био-библиографският указател Добри Чинтулов издаден от РБ Сава Доброплодни, със съставители д-р Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова и Росица Иванова. Указателят обхваща периода от 1849г. до м.юли 2022г. вкл. и представя 1619 публикации от и за Д.Чинтулов на български и чужди езици. Той е единственото библиографско издание, което в такава пълнота отразява целия живот и многостранна дейност на Чинтулов и осветлява по-пълно истината за неговия принос в освободителното движение и революционната борба като поет и просветител.

Специални гости на събитието бяха Стефан Радев кмет на община Сливен, заместник-кметовете Пепа Чиликова и Стоян Марков, Димитър Митев - председател на Общински съвет-Сливен, Лидия Димитрова председател на комисията по образование и култура към ОбС-Сливен, проф. дин Ваня Янкова научен редактор на био-библиографския указател Добри Чинтулов, доц. д-р Калина Иванова - директор на  РБ П.Р.Славейков-В.Търново, Ваня Койчева от Държавен архив-Сливен, д-р Иван Александров - Общински съвет-Велико Търново, както и много партньори, общински съветници, журналисти, историци, гости и граждани.

При откриването на изложбата прозвуча песента на Д.Чинтулов Къде си, вярна, ти любов народна? в изпълнение на младата певица Ива Големецова - ученичка в ППМГ Добри Чинтулов и изпълнения на цигуларката Благовеста Кирилова на мелодии хармонизирани от Мишо Тодоров. Водещ на събитието бе актьорът Христо Симеонов.

В емоционално слово директорът на РБ Сава Доброплодни, д-р Росица Петрова -Василева, представи накратко изложбата като акцентира на архивните документи свързани с различни етапи от живота и депото на Чинтулов, които не са показвани в оригинал пред сливенци.

Изложбата бе открита от кмета на община Сливен, Стефан Радев, под чийто патронаж се реализира програмата за отбелязване на 200г. от рождението на Добри Чинтулов в Сливен.

 Документалната изложба И будеше за бунт сърцата е част от проявите в Сливен посветени на знаменателната годишнина на Чинтулов и ще бъде експонирана до 29.10.2022г. включително. Колективните посещения се организират по предварителна заявка.

Начало страница