Начало

ОТ 18 ДО 20 МАЙ 2017Г. В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКАСАВА ДОБРОПЛОДНИ-СЛИВЕН СЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМАГЛОБАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ГЛОБАЛНИТЕ БИБЛИОТЕКИ

Двадесет и пет библиотекари от целеви библиотеки от цялата страна се включиха в организираното от Фондация Глобални библиотеки България обучение на тема: Глобално образование за глобалните библиотеки, което се проведе в РБСава Доброплодни- Сливен от 18 до 20 май 2017г.. Обучението премина в три модула:. В първия модул бяха представени темите Цели за устойчиво развитие и мястото на глобалното образование и Икономическо овластяване. Във втория модул предмет на обучението бяха темите: Права на детето, Равнопоставеност на половете, Здравно образование и здравословен начин на живот и Околна среда и климатични промени. Третият модул бе посветен на планиране на дейности за повишаване икономическата, здравната, екологичната и правната култура на децата и бяха разгледани интерактивни методи за работа с подрастващите.

Начало страница