Начало

В РБ Сава Доброполодни бе представена книгата на проф.дин Иван Стоянов Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски

 

На 18 юни, в Регионална библиотека Сава Доброплодни, при голям интерес бе представена най-новата книга на проф. дин Иван Стоянов Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски. Сред гостите на представянето бяха Иван Славов заместник кмет на Община Сливен, както и историци, филолози, писатели, библиотекари и ученици от Хуманитарна гимназия Дамян Дамянов- Сливен

  Срещата бе открита с рецензия на проф.Пламен Митев за книгата. В нея бе посочено, че за разлика от много други изследователи на живота и делото на Васил Левски проф. Стоянов не героизира излишно, не хиперболизира и не дописва направеното от Aпостола, нито пък слугува на модерните днес нови идеологеми за политическото ни Възраждане. Точно обратното, с ясното съзнание, че може да бъде обвинен в разни грехове към паметта на Дякона, той се справя с нелеката задача да разграничи истината от художествената измислица и опирайки се на вече постигнатото от поколения  левскиеведи, да преодолее някои табута или пък да разчупи някои от стереотипите в мисленето.

Близо час, увлекателно и интересно, проф.Стоянов говори за основните тези, застъпени в монографията му. Значително място той отдели на пребиваванията на Левски в Букурещ за неговото израстване като идеолог на българската национална революция. Именно Университетът в Букурещ, както сполучливо определя проф. Стоянов времето, през което Апостолът се потапя в хъшовската среда на румънската столица, заема много важно място в неговата идейна еволюция и това бе разкрито и обосновано със сериозни и трудно оспорими аргументи. Представени бяха и ценни и важни за личностното развитие на Левски наблюдения и по линия на открояване на заемките в идейното наследство на Апостола от съвременната нему европейска политическа мисъл. Специално място авторът отдели на темата за революционния терор, който постепенно се налага в практиката на Вътрешната организация през 1871-1872 г. като една от първопричините за възникналата криза в комитетските дела и морално-политическите и психологическите последици от нея. Проф.Стоянов представи и своите по-различни, от вече с години наложили се, позиции за ролята на Димитър Общи, за обира на турската поща при Арабаконак, за поведението на Левски пред съда и др.

Проф. Иван Стоянов говори и са редица налагани с години неверни или изфабрикувани тези и твърдения, отнасящи се до живота и делото на Васил Левски, представени в неговото изследване. Без да изневерява на академичния си подход, със силата на фактите и на автентичните документални извори, на основата на критичното осмисляне на вече постигнатото от българската историопис, той проследи как се раждат митовете за Левски, обори някои от наложилите се във времето клишета в оценките, убедително се противопостави на фалшификациите и на преекспонирането на неверни или недоказуеми твърдения.

В края на срещата проф.Стоянов отговори и на много въпроси на публиката. Много от изказалите се историци подкрепиха изложените авторови тези. Изяснени бяха и въпроси свързани с контактите на Левски със сливенски дейци.

Директорът на РБСава Доброплодни Росица Петрова поздрави автора за смелостта да напише книгата Нови щрихи върху идейните възгледи и дейността на Васил Левски, която предлага на читателите едно завладяващо и прелюбобитно пътешествие из неосветените все още лабиринти на собствената ни история, едно надникване отвъд митовете и легендите, отвъд употребите на Дякона за лична изгода или за политически цели. В тази книга, според Р.Петрова, читателите ще открият един по-малко познат, но и не по-малко велик Апостол на българската свобода.

Начало страница