Начало

ДОКУМЕНТАЛНА ИЗЛОЖБА ПОСВЕТЕНА НА 200г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОБРИ ЧИНТУЛОВ СЕ ОТКРИВА В СЛИВЕН

На 18 октомври, от 17:00 часа, в централното фоайе на Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен  ще бъде открита документалната изложба И будеше за бунт сърцата, посветена на 200г. от рождението на Добри Чинтулов - една от най-значимите фигури на Българското възраждане - заслужил учител, забележителен педагог, изключителен патриот и родолюбец, бележит общественик и борец за църковна независимост, вдъхновен бунтовен поет. В своята поезия Чинтулов става изразител на страстния и кипящ порив на българския народ за свобода. Песните му се приемат като откровение, като зов за борба и разпалват бунтовните пориви на българите, а с искрения патриотичен патос, с ярката героична романтика, с живата поетична образност, с народно-литературния език и ритмичния стих те полагат и началото на нашата нова поезия.  

Изложбата се организира от Регионална библиотека Сава Доброплодни в партньорство с Община Сливен, Националната библиотека Св.св.Кирил и Методий, Регионална библиотека Петко Рачов Славейков - Велико Търново, Държавен архив - Сливен и др. Събитието е част от програмата за отбелязване на значимата годишнина и на празника на Сливен - Димитровден.

В дванадесет табла и десет витрини с много снимки, архивни и документални материали, периодични издания и книги, голяма част от които не са показвани в оригинал в Сливен,  се проследяват основни етапи от живота и делото на Д.Чинтулов.  Представено е родословието на бащиния му род, неговото семейство, годините на учение, обучението му в Одеската Херсонска духовна семинария. С изложените материали се поставя акцент и на престоя му в Одеса, където Чинтулов се запознава и с творчеството на поетите Жуковски, Батюшков, Пушкин, Лермонтов, Хомяков, които стават кумири и учители в поетическото му поприще. Представени са и неговите съученици и приятели - Найден Геров, Ботьо Петков, Иван Богоров, Сава Филаретов, отец Натанаил, Захари Княжевски бъдещите големи личности на Българското възраждане. В Одеса Чинтулов написва и първите си стихове, които се приемат възторжено от всички българи. Интересни са представените спомени за този период от живота на поета. В изложбата могат да се видят и първите му публикувани стихове в Цариградски вестник и в книгите Разна любовна песнопойка/Белград, 1858/, Цигулка с народни и любовни песни/Браила, 1869/, Наука за песнотворство и стихотворство/Одеса, 1871/ и др. Голям интерес представлява представеното в оригинал съчинение на Чинтулов Справедливо ли е мнението за преселването на душата. В изложбата е включено и Свидетелството за завършване на Херсонската семинария. Голяма част от представените архивни документи са предоставени от Историческия архив на НБ Св.св.Кирил и Методий.

След завършването на семинарията,  през 1850г. Чинтулов се завръща в България и се посвещава на учителска дейност. Представени са оригинални документи от неговия личен архив съхранявани в Националната библиотека Св.св.Кирил и Методий, между които предложения на Сливенската община за назначаване на Чинтулов за учител и главен учител на училищата в Сливен за различни периоди, контрактите му със Сливенската община, контракт за учителстването му в Ямбол. Изложено е в оригинал и писмо на Георги Миркович до Чинтулов от 18 март 1861г., в което Миркович го моли да приеме поканата на Сливенска община и да се върне отново учител в Сливен. Интерес представляват и снимките предоставени от Държавен архив - Сливен на Д.Чинтулов с ученици и учители от Сливенското централно училище от 1873г. и от Първия учителски събор проведен в гр.Пловдив/1870/

В изложбата се поставя акцент и на участието на Чинтулов в борбата за църковна независимост. Представен е в оригинал протокол на Сливенския епархийски съвет за избора на Чинтулов за представител на Първия църковно народен събор в Цариград през 1871г., както и негови бележки по проекта за Устав за управлението на Българската екзархия /1871/. За посетителите на изложбата ще бъде любопитно да видят в оригинал и речта му при посрещането на Сливенския владика Серафим в града /3 юни 1873г./ и стихотворението Двама приятели, което поетът написва за него. Изложен е и документ на Сливенския губернатор за дейността на Чинтулов като член на Сливенския градски съвет веднага след Освобождението на Сливен  /5 януари 17 април 1878г./.

Специално място в изложбата е отделено на книжовната, литературна и езиковедска дейност на Чинтулов като са представени всички издания на неговата поезия, както издадените почти 100г. след неговата смърт Ръкописни учебници. Представени са и трудовете на най-известните биографи на Чинтулов и на изследванията върху неговото творчество.

В изложбата е отделено място и на паметта и почитта към делото на великия българин. Представени са снимки от честване на 100г., 120г. и 150г. от рождението на Чинтулов в Сливен, снимки от поклонения и чествания на патронния празник на Мъжката гимназия Добри Чинтулов Сливен  съхранявани във фондовете на Държавен архив Сливен, Чинтулови листи издавани до 1946г. и др. материали.

В изложбата са включени и два портрета на поета рисувани от художниците Стефан Петров/1943/ и Иван Савов 1972/ - собственост на ПМГ-Сливен и на ХГ-Сливен. Любопитен акцент в изложбата са и нотните записи на негови песни хармонизирани от Мишо Тодоров съхранявани в ДА-Сливен.

На откриването на изложбата ще бъде представен и био-библиографският указател Добри Чинтулов издаден от РБ Сава Доброплодни, със съставители д-р Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова, Росица Иванова и научен редактор проф.дин Иванка Янкова. Указателят обхваща периода от 1849г. до м.юли 2022г. вкл. и представя 1619 публикации от и за Д.Чинтулов на български и чужди езици. Той е единственото библиографско издание, което в такава пълнота отразява целия живот и многостранна дейност на Чинтулов и осветлява по-пълно истината за неговия принос в освободителното движение и революционната борба като поет и просветител. Указателят ще бъде ценно помагало за изследователите за нов прочит на неговото дело, на неговите мисли, идеи и начинания, на неговото творчество, което и днес вълнува с прекрасните си образи и емоционалност и вдъхновява с голямата любов към народа и родината.

          Изложбата може да бъде посетена до 29.10.2022г. включително.

Начало страница