Начало

РАБОТНА СРЕЩА С ДИРЕКТОРИ НА СЛИВЕНСКИ УЧИЛИЩА СЕ ПРОВЕДЕ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА САВА ДОБРОПЛОДНИ-СЛИВЕН

 На 17.06.2016г. в РБ Сава Доброплодни-Сливен се проведе работна среща на ръководството на културната институция с директорите на сливенските училища. На срещата присъстваха директорите на IIIОУ Д-р Иван Селимински, НУ В.Левски, VII ОУ П.Хитов, X СОУ Йордан Йовков, XI СОУ Константин Константинов, XII ОУ Елисавета Багряна, ПМГ Д.Чинтулов.

Директорът на РБ Сава Доброплодни, Росица Петрова - Василева, отчете положителните резултати от съвместната дейност на библиотеката и училищата от града през изминалата учебна година. Представена бе и статистика за броя на регистрираните читатели на библиотеката за 2016г./до 15 юни/ от отделните училища като  бе отчетено, че найголям е броят на читателите от НУ Васил Левски, III ОУ Д-р Иван Селимински, VСОУ П.Яворов и IIОУ Христо Ботев. Отчетено бе нарастване на броя на новозаписаните читатели и от по-отдалечените училища като XII ОУ Е.Багряна, XI К.Константинов и др. Положителна тенденция е организирането от училищата на повече уроци, тържества, колективни посещения в библиотеката, както и участие в различни нейни инициативи. Отчетен бе и рекорден брой участници от сливенските училища в проявите от програмата на XVIII Национален фестивал на детската книга -  9-11 май 2016г.

Р.Петрова-Василева благодари на присъстващите на срещата за доброто взаимодействие и партньорство през изминалата учебна година. В.Пенчева-директор на III ОУ Д-р Иван Селимински, В.Христова - директор на XII ОУ Елисавета Багряна и Д.Делчев -директор на II ОУ Хр.Ботев, и тримата членове на Организационния комитет на XVIII Национален фестивал на детската книга, бяха наградени със специални пластики за приноса им  за провеждането на значимото културно събитие. Благодарности бяха изказани и за Бисерка Василева началник на РИО на МОН за съдействието й за разширяване на взаимодействието между регионалната библиотека и училищата от Сливенски регион.

В края на срещата бяха очертани и основните насоки за сътрудничество през следващата учебна година.

Начало страница