Начало

Обучителен семинар по проект Библиотеките от Сливенски регион - посредници при предоставяне на услугата Приемна грижа се проведе на 17.07.2012г.

 

На 17.07.2012г., от 9,30ч., в к-с Дева се проведе обучителен семинар по проект Библиотеките от Сливенски регион - посредници при предоставяне на услугата Приемна грижа. В началото на семинара с кратко приветствие към участниците се обърна Румен Стоилов - зам.кмет на Община Сливен за ресор Икономическо развитие, програми, проекти и международно сътрудничество. В словото си той изрази подкрепата на общината за реализиране на този значим социален проект. Модератори на обучението бяха Генка Ивановапредседател на фондация Инициатива Съпричастност и Христина Петковакоординатор на проект Местен модел за развитие на социалната услуга приемна грижана фондация Инициатива Съпричастност.

Целта на проекта Библиотеките от Сливенски регион - посредници при предоставяне на услугата Приемна грижа е изграждане на капацитет и популяризиране и развиване на социалната услуга Приемна грижа в малките населени места чрез посредничеството на целевите библиотеки по програма Глобални библиотеки-България от Сливенска област.

Проектът се реализира от Регионална библиотека Сава Доброплодни-Сливен в партньорство с Фондация Инициатива Съпричастност - Сливен и се финансира по малките грантове на програма Глобални библиотеки - България със средства на фондацията Бил и Мелинда Гейтс/САЩ/

Приемната грижа е социална услуга, която дава възможност за намаляване броя на децата настанени в институции. Приемните родители се грижат за дете в собствения си дом за различен период от време - в зависимост от потребностите на детето и техните възможности.

България е една от малкото държави в Европа изоставащи по отношение на приемната грижа. Към края на 2011г. общият брой социални институции за деца и младежи в България е 127. Общият брой на деца, настанени в тях е 6 226. Към 31 март 2012 г. в приемни семейства са настанени едва 1 024 деца. Според данни от мащабно статистическо проучване ежегодно в институции постъпват около 2700 деца.

В Сливенска област осъществяват дейността си над 10 социални институции за деца и младежи. Част от тях са в селища, в които функционират и целеви библиотеки по програма Глобални библиотеки - България. Библиотеките, с техническата си обезпеченост и подготвеност на персонала за предоставяне на информационни услуги, могат да се превърнат в ефективни посредници за предоставяне на услугата приемна грижа по места.

 В Обучението по проект Библиотеките от Сливенски регион - посредници при предоставяне на услугата Приемна грижа се включиха над 50 библиотекари от целеви библиотеки от областта. Те имаха възможност да се запознаят със същността на услугата, с формирането на целеви групи, с планиране и провеждане на информационни кампании, с доставчиците на услугата, с действащото законодателство и изскванията към кандидатите за приемни родители, с необходимите документи за кандидатстване, с финансовото обезпечаване на нуждите на детето и труда на приемното семейство и др. Съвместно с екипа на фондация Инициатива Съпричастност бе изготвен график за организиране на информационни срещи в библиотеките от областта с потенциални приемни родители от различни целеви групи.

Проектът е приятелски подадена ръка за партньорство към институциите, които са пряко ангажирани с тази проблематика. Чрез широка разяснителна работа, в която ще се включат и библиотеките от Сливенска област, много повече семейства ще станат приемни родители и много по-бързо децата в риск ще бъдат изведени от социалните институции и ще заживеят в нормална семейна среда.

Начало страница