Начало

Дарение от Фондация Инициатива съпричастност

          Над 50 книги дари Фондация Инициатива съпричастност на РБ С. Доброплодни.  Заглавията са от областите Апологетика, Класика, помагала за изучаване на Библията, библейски коментари.

         Сред дарените книги интерес представляват Евангелията от Матей, Марк, Лука и Йоан, Посланието на Ап. Петър, както и Пътешествие през Библията, Библейски речник, Речник на библейските символи. В изданията на достъпен език са представени основни тези в християнската религия.