Начало

ПРИКЛЮЧИ  ПРОЕКТ "MOVIE"

(ДА СЪЗДАДЕМ ЕДНА ВИЗУАЛНА ИДЕЯ ЗА ЕВРОПА)

С представянето в Регионална библиотека „Сава Доброплодни” - Сливен на 20 минутен документален филм приключи проект „MOVIE” в България. 

MOVIE е проект, който цели да повиши съзнанието за ценностите и дейностите на ЕС, предложени от Centro In Europa и реализирани с подкрепата на Compagnia di San Paolo.

MOVIE е адресиран към италианските граждани и гражданите на страните-партньори /България, Латвия, Литва, Полша/, но особено към младите хора (14-25 годишни), посещаващи средни училища и университети и към възрастните, които често са били свидетели на ключови събития от 20 век.

MOVIE се реализира от Centro in Europa /Генуа, Италия/ в партньорство с Университета на Генуа - Факултет по европейски изследвания, Фондация за училището /Генуа/, "Директна антена за Европа" в Генуа, Национален музей на киното в Торино, Регионална библиотека "Сава Доброплодни"- Сливен (България), Университетът в Стетино (Полша), Музеят на окупацията в Рига (Латвия), Латвийската асоциация на учителите по история със седалище в Рига (Латвия).

Създаденият, със съдействието на партньорите по MOVIE от всяка страна,  документален филм /http://www.xedum.net/cie/video.html/ описва начините на освобождение от тоталитарните режими и присъединяването към ЕС и  представя конкретните резултати, постигнати досега и очакванията, свързани с членството в ЕС . Всеки партньор по проекта е предоставил исторически клипове, снимки, интервюта, текстове, днешни кадри, спомени за пътищата към демокрация в отделните страни, решенията за присъединяване към ЕС, предимствата от това присъединяване днес.  Филмът няма пропаганден характер и се фокусира върху конкретни резултати и върху все още отворени проблеми на европейската интеграция. Посветен е на 50 г. от подписването на Договорите от Рим.

Втората част на филма (резултатите и очакванията от членството в ЕС) се реализира  чрез конкурс, обявен в Италия за създаването на сюжет за кратък филм, посветен на този въпрос. В него се представят интервюта с млади хора /14-25г./ от страните- участнички в проекта. Включени са интервютата и на 8 младежи от България./най-голям брой след участниците от Италия/. /част първа - http://www.xedum.net/cie/vantaggi.html, част втора - http://www.xedum.net/cie/aspettative.html/

Официалното представяне на филма в Италия е през м.октомври на фестивала на киното в Генуа. Предстои филмът да бъде представен и в Националния музей на киното по време на Фестивала на документалното кино в Торино (Италия).

По проекта е създаден уеб-сайт /адрес: www.centroineuropa.it - в секцията „progetti europei”/, който представя всички фази на дейността, както и съдържа формат за сваляне на документалния филм и интервютата с младите хора./

Разпространението на филма в България ще се извърши от Регионална библиотека „Сава Доброплодни” след промоцията му на английски език.