Начало

НА 16 ОКТОМВРИ 2015г. РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “САВА ДОБРОПЛОДНИ” ОРГАНИЗИРА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КНИГАТА НА ИВАН РУСЕВ „ТЪРГОВСКАТА МОДЕРНОСТ НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ”

        

  На 16 октомври 2015г., от 18:30 ч., в Камерната зала на Драматичен театър „Стефан Киров” се състоя премиерата на книгата на проф.д.и.н. Иван Русев „Търговската модерност на Българското възраждане като култура и практика”. Събитието се организира от Регионална библиотека „Сава Доброплодни” – Сливен  и беше първата проява от програмата посветена на празника на Сливен – Димитровден. Книгата беше представена от доц. д-р Мартин Иванов.

Иван Русев е магистър по история във Великотърновския университет „Св.св.Кирил и Методий”, доктор по история в  Института по история при Българската академия на науките /1996/, доктор на историческите науки в Института по история при Българската академия на науките /2012г./

Кариерата си като историк започва като уредник в Регионален исторически музей – Сливен, където работи от 1989 до 1998г. От 1997г. до 2009г. е преподавател /главен асистент, доцент/ във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. От 2009г. е преподавател /доцент, а сега професор/ в Икономически университет –Варна.

Автор е на над 150 научни статии и студии, публикувани на български, френски, английски и немски езици в български и чужди научни сборници и периодика; на 13 учебника за ВУЗ, на 8 монографии, сред които: „Фирми и манифакрури в Сливенско-Котленския район през Възраждането”/1996/, „Сие да се знае... - Приписките и църковните текстове като извори за възрожденската история” /1999г./; „Раждането на модерното търговско и счетоводно образование – Европа, Балканите и Българското възраждане”/2008/; „Манастирската общност Света гора Сливенска и районът й през XII –XVIIв.”/2011г./; „История на Варна /от XVв. до 1878г./”/2012г./ и др.

Носител е на наградите: „Д-р Иван Селимински” на община Сливен - за принос в историко – краеведската дейност/1999г./, на наградата на Съюза на учените в България за най-добър млад учен в областта на хуманитарните науки/1999г./, на наградата „Варна” на община Варна за принос в обществените науки/2014г./

 

Мартин Иванов е магистър по история в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, магистър по право от Югозападния университет „Неофит Рилски“ и доктор в Института по история при Българската академия на науките. От 2000 г. работи в Института по история при БАН, а от 2008 г. е доцент там. Преподава стопанска история в Софийския университет и във Висшето училище по застраховане и финанси.

Автор е на над 150 научни публикации и 7 монографични изследвания върху икономическата и социалната политика на България от 70-те години на ХIХ в. до наши дни.   
        От 2011 г. до 2013 г. е председател на Държавната агенция „Архиви“.
От 15 октомври 2013 г., с указ на държавния глава, е назначен за Секретар на президента по култура, образование и национална идентичност. От 6 август до 7 ноември 2014 г. е Министър на културата в служебното правителство, назначено от президента Росен Плевнелиев.

 

Монографията „Търговската модерност на Българското възраждане”, съдържа резултатите на продължило повече от двадесет години изследване на Ив. Русев на проблемите свързани със зараждането и развитието на модерната търговска дейност в българското общество през Възраждането – появата и разпространението на търговската учебна и справочна литература, „раждането” на модерното търговско и счетоводно образование, широкото разпространение на дружествените форми в търговията, засиленият интерес към модерната търговско-правна материя, появата на рекламата, търговските марки, застраховките и т.н. В книгата е отделено специално място на дейността на търговските и акционерните дружества в Сливен, Котел, Жеравна, Ичера, Градец, Катунище, Медвен, Тича - един от най-развитите в икономическо отношение селища  по българските земи през Възраждането. Поместените в края на книгата извори /търговски договори, търговска кореспонденция, счетоводни регистри, баланси, и пр./, повечето от които се публикуват за първи път, онагледяват документалното градиво на изследването.

 

Начало страница