Начало

 

Уважаеми читатели,

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното   извънредно положение с Решение от 13 март 2020г. на Народното събрание на Република България и произтичащата от това Заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния оперативен щаб относно превенцията и ограничаване на разпространението на COVID-19  от 16 до 28 март 2020г. РБ Сава Доброплодни няма да работи с читатели. Книгите, с изтекъл срок за ползване в посочения период ще бъдат автоматично презаписани за още един месец.

      Този режим на работа се установява до ново нареждане.

       Бъдете здрави!

От ръководството

Начало страница